Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Актуално от ОДЗ "Бодра смяна" - Белене

Насърчаване на четенето е идея на ЦРЧР (Център за развитие на човешките ресурси), дейност eTwinning отпреди четири години, която бързо намери стотици привърженици и се превърна в приоритет и в знакова част от мисията на центъра.
Четвъртата национална конференция „Насърчаване на четенето” се проведе от 7 до 10 октомври 2015 г. В тази връзка ще бъде отпечатан сборник с най-добрите доклади по темата. В него ще намери място и разработката на Руска Квецинска (директор на ОДЗ „Бодра смяна”) и Стефка Павлова (главен учител в детското заведение). Авторите на доклада бяха поканени за участие в конференцията, където имаха възможност да споделят своя опит с колеги от цялата страна, както и да създадат нови контакти и споделят идеи за нови проекти в eTwinning.

Стефка Павлова взе участие в конференцията на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, която се проведе от 2 до 4 октомври 2015 г. в град Ивайловград на тема: „Преподаването на френски език и възпитанието в дух на толерантност към културното различие”. Години наред тя обучава децата от нейната група на френски език.

В ОДЗ „Бодра смяна” децата от Подготвителните групи (ПГ - 5 г. и ПГ - 6 г.) изучават английски и руски език. В обучението се включват деца, чиито родители са съгласни децата им да изучават английски и руски език. За целта родителите на желаещите деца попълват декларации. Обучението по руски език е безплатно за родителите, а обучението по английски език се заплаща.
По подходящ за възрастта им начин децата от детското заведение се приобщават към европейските ценности и у тях се създава интерес към изучаването на чужди езици.

Стефка Павлова,
главен учител в ОДЗ „Бодра смяна”

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Актуално от ОДЗ "Бодра смяна" - Бел

Прочети повече за Актуално от ОДЗ "Бодра смяна" - Белене Насърчаване на четенето е идея на ЦРЧР (Център за развитие на човешките ресурси), дейност eTwinning отпреди четири години, която бързо намери стотици привърженици и се превърна в приоритет и в знак...

Новородени и Бебе 2013 в Белене

Прочети повече за Новородени и Бебе 2013 в Белене 50 деца се родиха в Белене през 2012 година. Броят на момичетата и момчетата е почти изравнен - 26 на 24 в полза на нежния пол. Най-предпочитаното име от родителите за младите госпожици е Божидара,...