Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Белене с приз за най-зелен град

На снимката (отляво-надясно): Градоначалникът на Белене Петър Дулев, министърът на МОСВ Нона Караджова и президентът Росен Плевнелиев

Белене е най-зеленият град с население между 10 и 30 хиляди жители. Призът е в рамките на Националната кампания на Министерството на околната среда и водите „Зелена България”. Кампанията се провежда за втора поредна година и се финансира по Оперативна програма „Околна среда”, с медийното партньорство на Дарик радио.

Основен критерий за оценка на населените места са редуцираните емисии на парникови газове и спестената енергия, резултат от реализирани мерки за енергийна ефективност от общините. С цел да бъде спазено изискването за равнопоставеност и обективност, Министерството на околната среда и водите е извършило проучване на 91 изпълнени общински проекти, финансирани от фонд „Козлодуй”, Националния доверителен екофонд и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На церемонията, която се проведе на 12 декември в музея „Земята и хората” в столицата, бяха отличени по един град в шест категории, според броя на населението в съответната община (София, Кочериново, Русе, Асеновград, Белене и Долна Баня). Призовете бяха връчвани от държавния глава Росен Плевнелиев и от министрите на околната среда и водите Нона Караджова и на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

При връчване на наградата на нашата община, министър Караджова подчерта, че Белене я получава за постигнати икономии от 138 кг СО2 (въглероден диоксид) годишно на жител, което е показател за стремежа за опазване на околната среда, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност. Проектите, върху които се е провело изследването, са реализираният по ОПРР „Мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Белене”, по ОПОС „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски/Никопол”, по ПРСР „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Белене и площадите в селата Деков, Татари, Кулина вода”. Като важен показател за системната политика на Общината, насочена за подобряване качеството на живот и опазване на околната среда, е и подписаният договор „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”.

Наградата на Община Белене получи лично Кметът Петър Дулев, който отдаде заслужена благодарност на екипната работа на експертите от Община Белене, подготвили и изпълнявали тези проекти, както и на подкрепата на Общинския съвет. Г-н Дулев подчерта, че Белене се стреми да води последователна и надграждаща политика по отношение на внедряване и прилагане на мерки за енергийна ефективност. Такива проекти са подготвени, внесени и очакват оценка от Националния доверителен ЕкоФонд. Предстои реализирането на иновативни мерки за подмяна с екологично гориво, като елемент от планираните мероприятия, във всички обществено-значими сгради.

Дунавски новини

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Благодарствено писмо до магазин "Ид

Прочети повече за Благодарствено писмо до магазин "Идеал" До редакцията на в-к „Дунавски новини” Чрез страниците на в-к „Дунавски новини” искам да изкажа моето БЛАГОДАРЯ на Елица и Румен Гулеви, магазин „Идеал...

Фотооко

Прочети повече за Фотооко Това е пространството през вход Б на блок 3/77 в Белене. Живеещите в него сами са превърнали тревните площи пред входа си в по-красиво място! Дано примерът им се последва от повече жители на града ...