Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Ден на кмета - поставени проблеми и конкретни решения

Успешна и работеща практика за организиране на изнесени приемни в населените места, т.н. „Ден на кмета” се проведоха в периода от 4 до 10 юли 2012 г. Сред основните теми, които се откроиха при срещите във всички населени места в общината са: честите прекъсвания на електрозахранването и промяна в напрежението при електроподаването; желанието за засилено присъствие на мобилни полицейски патрули; организиране на транспорта на учениците и децата към детската градина в село Бяла вода и  учебните заведения в Белене, след закриване на училището в село Деков. Сред дискутираните въпроси бяха: сигнали и жалби на собственици на земеделски земи за ограничаване на достъпа до имотите или незаконна жътва, без съгласието им, от други арендатори. Бяха обсъждани и проблеми, които възникват при обилни дъждове с намиращите се в съответните кметства мостове и дерета. След като през миналата година окончателно бяха обновени площадните пространства в цялата община, жителите отправиха и нови предложения за благоустрояване - изграждане на детски или спортни площадки, подмяна на тротоари.

Градоначалникът на Белене обясни, че въпроса с транспорта на учениците, подлежащи на задължително обучение, има нормативно решение в чл.3 на  Постановление № 84 на МС от 6.04.2009 и §1, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби. Средствата от образователното министерство се предоставят целево за покриване на този разход, съобразно методика. Петър Дулев, независимо от това, че не е страна, ще продължи да бъде посредник при разрешаване на проблемите между арендатори и собственици, за да се търси изход от създалата се ситуация.

Маргарита Перникова, гл.експерт „Разработване и управление на проекти”

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

"ДЕН НА КМЕТА" - традиция и работещ

Прочети повече за "ДЕН НА КМЕТА" - традиция и работеща практика В първите дни на м. Януари стартираха изнесените приемни и срещите с жителите в кметствата на община Белене. Полезната инициатива, превърнала се в традиция, се осъществи по предварително оповестен ...

Момчил Спасов е новият кмет на Беле

Прочети повече за Момчил Спасов е новият кмет на Белене Белене избра свой Кмет за следващите две години на 29 септември 2013 г. Това е Момчил Недялков Спасов. Той получи подкрепата на 2 276 гласоподаватели, което е 51,2 %. Останалите трима кандидати пол...