Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д

№ 630

09.06.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с изх. № 1781 от 04.06.2014 г. на РЗИ - Плевен, относно извършен мониторинг на качеството на водата на р. Дунав и изготвен доклад от Министерство на здравеопазването за утвърдени зони за къпане по поречието на река Дунав,

З А Б Р А Н Я В А М :

1. Къпането и плуването в зоните на Централен градски плаж до хотел „Престиж” и плажа в местността „Хисарлъка”, считано от 15.06.2014 г. до второ нареждане на РЗИ - Плевен.
РУП - Белене да упражнява непосредствен контрол по спазване на забраната.
Препис от настоящата Заповед да се доведе до знанието на гражданите на община Белене, за сведение и изпълнение.

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Поздравително слово

Прочети повече за Поздравително слово Из „Поздравително слово при връчването на наградата на Петър Дулев” Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Дулев! Днешният ден отново е повод за празник, в който празнув...

АНСАМБЪЛ „ДИМУМ”

Прочети повече за АНСАМБЪЛ „ДИМУМ” ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ДИМУМ” НА ФЕСТИВАЛ НА ЦВЕТЯТА Фолклорен ансамбъл „Димум”, заедно с делегация, водена от Кмета на общината Момчил Спасов, взе участие в традиционния ...