Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д

№ 630

09.06.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с изх. № 1781 от 04.06.2014 г. на РЗИ - Плевен, относно извършен мониторинг на качеството на водата на р. Дунав и изготвен доклад от Министерство на здравеопазването за утвърдени зони за къпане по поречието на река Дунав,

З А Б Р А Н Я В А М :

1. Къпането и плуването в зоните на Централен градски плаж до хотел „Престиж” и плажа в местността „Хисарлъка”, считано от 15.06.2014 г. до второ нареждане на РЗИ - Плевен.
РУП - Белене да упражнява непосредствен контрол по спазване на забраната.
Препис от настоящата Заповед да се доведе до знанието на гражданите на община Белене, за сведение и изпълнение.

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Без вода на 22 януари

Прочети повече за Без вода на 22 януари "ВиК" ЕООД - град Плевен, РОЗ Белене съобщава на своите абонати, че поради ремонтни работи няма да има вода за периода от 8:00 часа до 24:00 часа на 22 януари (сряда). Началник РО...

"Вие питате - кметът отговаря" - но

Прочети повече за "Вие питате - кметът отговаря" - новата рубрика на вестник "Дунавски новини" В рубриката кметът на Община Белене Момчил Спасов ще дава отговори на въпросите, които Вие му поставяте на неговата страница в социалната мрежа Фейсбук - "Момчил Спасов - Моята кауза е Белене&...