Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Иванка Куркова: зимата няма да ни изненада

Интервю с началник отдел „Екология, озеленяване и чистота” в Община Белене за предстоящата зима и снегопочистване

- Г-жо Куркова, още в началото на разговора ни към темата, която вълнува беленчани - ще ни изненада ли зимата?

- На прага на зимата би било безотговорно и несериозно, ако заявим колебания в готовността ни. Разбира се, че няма да ни изненада.

- Подписани ли са договори с фирмите, които ще извършват снегопочистването, и колко са те?

- Подготовката за зимното снегопочистване започна още в края на месец Септември. Процедурата изисква да се премине през различни етапи. Отправихме покани за участие към всички физически и юридически лица на територията на общината, притежаващи необходимата техника. Разгледахме подадените предложения в комисия, сформирана със Заповед на Кмета на общината, сключихме договори с одобрените изпълнители. Прегледана е техниката, проведени са две срещи с ръководителите и преките изпълнители на тази дейност.

- С каква техника разполагат фирмите и физическите лица, ангажирани със снегопочистването?

- Почистрането ще извършват: трактор Т-150 - 2 броя, ЮМЗ - 3 бр., трактор ТК-80 - 1 бр., трактор Кубота - 1 бр., трактор МСIORMICK F-85-4 - 1 бр. Външните фирми и физически лица за общината са общо седем: ЕТ „Братя Николови - Христо Николов”, „Енергостроймонтаж-Инженеринг” АД, „Енергостроймонтаж-ПС-Белене” ЕАД, ЕТ „Сияние 96 - Стефка Учанова”, „Майкропетрол” ЕООД, Бисер Богомилов Петров и Николай Венченциев Вълков.

За пръв път Общината се включва със собствен нов трактор, закупен преди месец по проект „Управление на извънредни ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки, метеорологичен и природен характер”, реф. № 2(3i)-2.2-8, MIS-ETC Code 142, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Тракторът е оборудван с пясъкоразпръсквач и снегоринно гребло.

- Как точно ще се извършва снегопочистването, градът райониран ли е?

- Инструкциите на изпълнителите са: При подаден от отговорния общински служител сигнал всички машини се отправят към уточнените, съгласно договорите, райони. Приоритетно се почистват главните улици за нормално движение на автобусите и автомобилите със стоки от първа необходимост, медицинския център, болницата, училища, детски заведения, гробищен парк и други обекти от социално значение, след което се влиза във всяка улица и междублоково пространство. Изпълнителите са задължени да осигурят достъп до всеки дом с почистен път.

Градът условно е разделен на осем района, а именно:

1) южно от ул. „Майор Кочев” и ул. „Христо Ботев”, източно от ул. „Патриарх Евтимий”, кв. „Лозенец”, кв. „Димум” - изпълнител: ЕТ „Братя Николови - Христо Николов”;

2) северно от ул. „Фердинанд Дечев”, източно от ул. „Гео Милев”, западно от ул. „България” и ул. „Петър Манчев” - изпълнител: „Майкропетрол” ЕООД;

3) Централна градска част - източно от ул. „Сливен”, южно от ул. „Фердинанд Дечев”, западно от ул. „България”, северно от ул. „Възраждане” - изпълнител: „Майкропетрол” ЕООД;

4) западно от ул. „Гео Милев”, северно от ул. „Възраждане” - изпълнител: ЕТ „Сияние 96 - Стефка Учанова”;

5) западно от Входна артерия, южно от ул. „Възраждане”, Входна артерия до кръстовище на ул. „Любен Каравелов” и ул. „Възраждане” - изпълнител: „Енергостроймонтаж-ПС-Белене” ЕАД;

6) източно от ул. „Гео Милев”, западно от ул. „Светлин”, северно от ул. „Възраждане” и южно от ул. „Фердинанд Дечев” - изпълнител: Община Белене;

7) източно от ул. „Патриарх Евтимий” и ул. „Митническа”, северно от ул. „Майор Кочев” и ул. „Христо Ботев” - изпълнител: Бисер Богомилов Петров;

8) Централна градска част - източно от ул. „България” и ул. „Петър Манчев”, западно от ул. „Патриарх Евтимий” и ул. „Митническа”, северно от ул. „Любен Каравелов” - изпълнител: Николай Венченциев Вълков.

Общината има налични 80 тона пясък и ще опесъчава града със собствения си трактор, оборудван с пясъкоразпръсквач. Улиците в град Белене ще се обработват само с пясък. Пешеходните зони ще се почистват от работници по оперативни и други програми - ръчно и с налични ръчно водени снегорини.

- Каква е готовността на населените места към общината за зимата?

- В селата на общината също има създадена организация за снегопочистване. Всяко кметство разполага със собствена снегоринна дъска и с наличната по места договорена техника да извършва почистване на уличната мрежа.

Добре е гражданите да знаят, че пътят от Гробищен парк към село Деков и този от с. Ореш към с. Деков и с. Бяла вода се обслужват от Областно пътно управление и Общината няма ангажименти, тъй като това е републиканска пътна мрежа. Има сключен договор за почистване на общински път от разклона за село Татари, с. Петокладенци до границата със с. Стежерово и от разклона за с. Кулина вода. Изпълнител е „Енергостроймонтаж-Инженеринг” АД с автомобил ИФА и трактор Т-150 за цялостното поддържане на тези общински участъци.

- Как бихте желали да завършим този разговор?

- Искам да подчертая, че е създадена организация за денонощни дежурства на общински служители и се надяваме на добра координация и контрол. Гражданите трябва да знаят, че денонощно могат да подават сигнали, които ще обработваме веднага и ще действаме при нужда! Апелирам към гражданите както за по-голям граждански контрол, така и за толерантност, търпимост и взаимно уважение.

Разговаря Ралица Господинова

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!
#1 На 10/12/2012 в 02:27 ч. Borislav написа:
скоро ще разберем дали е така :)

Румяна Богданова - честит първи уче

Прочети повече за Румяна Богданова - честит първи учебен ден ! Първият учебен ден е празникът, който сякаш най-силно обединява всички нас. Това е денят на ново начало. Поредното ново начало, пропито с надежди и нови мечти. Скъпи ученици, запазете усмивките...

51 години Белене град

Прочети повече за 51 години Белене град П Р О Г Р А М А 3 септември 2015 година (четвъртък) 11:00 часа Откриване на изложба „Плетива и гоблени от ръцете на Пенсионерски клуб „Надежда” 4 септември 2015 година...