Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Момчил Спасов - кандидат за Кмет на община Белене от БСП

Момчил Спасов кандидат за Кмет на община Белене, издигнат от БСП и подкрепен от ЗС "Александър Стамболийски", Движение за права и свободи, ПП "Нова зора", Партия на българските комунисти, ПП "Български социалдемократи".

Моята кауза е Белене!

№ 4 в интегралната бюлетина

Уважаеми съграждани,
скъпи беленчани,
приятели,

Убеден съм, че няма човек, живеещ в Белене, който да не иска градът и кметствата към общината да са приветливи, да се развиват и утвърждават, да има възможност за постоянна работа и доходи за всеки, младите да остават в общината, хората да живеят достоен живот. Да искаме не е достатъчно! Трябва да вярваме и да работим всички заедно, за да превърнем община Белене в по-добро място за живот и реализация.
Професионалният опит, който имам, ми е доказал, че пред Белене, макар и малка община, има редица възможности, чрез европейски проекти, със собствени усилия и привличане на инвеститори, за развитие на инфраструктурата, икономиката, културно-историческото и природно наследство, туризма, здравеопазването, образованието, спорта, социалните дейности, административното обслужване... Белене не трябва да се отказва и от своята надежда за развитие, чрез използване потенциала на площадка „АЕЦ-Белене”. Тя е изключителна възможност за ускорено социално-икономическо развитие, както на града, така и на региона.
Убеден съм, че чрез познанията и уменията си, опита и контактите, които притежавам, както и с Вашата подкрепа и дейно участие, мога да допринеса община Белене да е по-подредена, модерна и конкурентна!
Момчил Спасов
Момчил Недялков Спасов е роден в град Белене на 19 август 1974 година.
Завършил е СОУ „Димчо Дебелянов”. Висшето си образование получава в СА „Д. А. Ценов” - магистър по „Икономика на търговията”. Има следдипломна квалификация „Вътрешен финансов контрол”, както и курсове и програми към Американския университет в България, Американския държавен департамент, Университета за национално и световно стопанство, Института за публична администрация и европейска интеграция, Националното сдружение на общините в Република България, Фондацията за реформа в местното самоуправление, Асоциацията на дунавските общини „Дунав” и др. в областта на разработване и управление на проекти, стратегическо планиране, публично-частно партньорство, гражданско участие в местното развитие, принципи на добро управление и др. Владее английски език.
Професионалния си път Момчил Спасов започва през 2000 година в общинска администрация - Белене като Главен инспектор „Защита на потребителите, лицензии, контрол в търговията и услугите, транспорт и съобщения”. Този пост заема до 2003 г., когато е преназначен за ръководител на новосъздаденото звено за разработване и управление на проекти и за началник на отдел „Социално-икономическа политика”. От 2005 г. е Секретар на Община Белене, а от 2008 г. - заместник-кмет с ресор разработване и управление на проекти, икономика и финанси. След избирането на Петър Дулев за народен представител, Момчил Спасов заема поста Временно-изпълняващ длъжността Кмет на община Белене.
Момчил Спасов е заместник-председател на Постоянната комисия по международно сътрудничество и евроинтеграция към Националното сдружение на общините в Република България. Член е на Управителния съвет на Национално сдружение на общинските експерти по разработване на проекти. Член е на работната група на национално ниво за разработване на Програмата за развитие на селските райони и българо-румънската работна група за разработване на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г. Това са двете основни програми, чрез които Община Белене ще получава финансиране от Европейските фондове през следващия програмен период 2014-2020 г.
Към настоящия момент, под ръководството и координацията на Момчил Спасов, Община Белене участва в изпълнението на проекти с европейско финансиране на обща стойност над 110 млн. лв., които се очаква да бъдат завършени до началото на 2015 година.
Момчил Спасов е безпартиен.

В програмата си за управление Момчил Спасов залага на пет основни приоритети в развитието на община Белене:
• Стимулиране конкурентоспособността на местната икономика и развитие на туризъм;
• Подобряване на техническата инфраструктура и градската среда;
• Подобряване на основните услуги за местната общност;
• Съхраняване на природата и биоразнообразието, разширяване на добрите екологични практики;
• Подобряване на административното обслужване и административния капацитет на общинската администрация, стимулиране на гражданското общество.

За повече информация - https://www.facebook.com/momchil.spasov.belene

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Данъци и такси в Община Белене скач

Прочети повече за Данъци и такси в Община Белене скачат с 54% По предложение на г-н Петър Дулев, Общински съвет Белене вдигна местните данъци и такси с 54% Р Е Ш Е Н И Е №119 На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната ...

35,3% АКТИВНОСТ В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ НА

Прочети повече за 35,3% АКТИВНОСТ В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ НА ЕВРОВОТА 3 252-ма от имащите 9 216 право на глас в община Белене на 25 май упражниха правото си на вот в изборите за евродепутати. Всички 16 избирателни секции в общината отвориха в 6.00 часа. Изборният ден...