Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Момчил Спасов - кандидат за Кмет на община Белене от БСП

Момчил Спасов кандидат за Кмет на община Белене, издигнат от БСП и подкрепен от ЗС "Александър Стамболийски", Движение за права и свободи, ПП "Нова зора", Партия на българските комунисти, ПП "Български социалдемократи".

Моята кауза е Белене!

№ 4 в интегралната бюлетина

Уважаеми съграждани,
скъпи беленчани,
приятели,

Убеден съм, че няма човек, живеещ в Белене, който да не иска градът и кметствата към общината да са приветливи, да се развиват и утвърждават, да има възможност за постоянна работа и доходи за всеки, младите да остават в общината, хората да живеят достоен живот. Да искаме не е достатъчно! Трябва да вярваме и да работим всички заедно, за да превърнем община Белене в по-добро място за живот и реализация.
Професионалният опит, който имам, ми е доказал, че пред Белене, макар и малка община, има редица възможности, чрез европейски проекти, със собствени усилия и привличане на инвеститори, за развитие на инфраструктурата, икономиката, културно-историческото и природно наследство, туризма, здравеопазването, образованието, спорта, социалните дейности, административното обслужване... Белене не трябва да се отказва и от своята надежда за развитие, чрез използване потенциала на площадка „АЕЦ-Белене”. Тя е изключителна възможност за ускорено социално-икономическо развитие, както на града, така и на региона.
Убеден съм, че чрез познанията и уменията си, опита и контактите, които притежавам, както и с Вашата подкрепа и дейно участие, мога да допринеса община Белене да е по-подредена, модерна и конкурентна!
Момчил Спасов
Момчил Недялков Спасов е роден в град Белене на 19 август 1974 година.
Завършил е СОУ „Димчо Дебелянов”. Висшето си образование получава в СА „Д. А. Ценов” - магистър по „Икономика на търговията”. Има следдипломна квалификация „Вътрешен финансов контрол”, както и курсове и програми към Американския университет в България, Американския държавен департамент, Университета за национално и световно стопанство, Института за публична администрация и европейска интеграция, Националното сдружение на общините в Република България, Фондацията за реформа в местното самоуправление, Асоциацията на дунавските общини „Дунав” и др. в областта на разработване и управление на проекти, стратегическо планиране, публично-частно партньорство, гражданско участие в местното развитие, принципи на добро управление и др. Владее английски език.
Професионалния си път Момчил Спасов започва през 2000 година в общинска администрация - Белене като Главен инспектор „Защита на потребителите, лицензии, контрол в търговията и услугите, транспорт и съобщения”. Този пост заема до 2003 г., когато е преназначен за ръководител на новосъздаденото звено за разработване и управление на проекти и за началник на отдел „Социално-икономическа политика”. От 2005 г. е Секретар на Община Белене, а от 2008 г. - заместник-кмет с ресор разработване и управление на проекти, икономика и финанси. След избирането на Петър Дулев за народен представител, Момчил Спасов заема поста Временно-изпълняващ длъжността Кмет на община Белене.
Момчил Спасов е заместник-председател на Постоянната комисия по международно сътрудничество и евроинтеграция към Националното сдружение на общините в Република България. Член е на Управителния съвет на Национално сдружение на общинските експерти по разработване на проекти. Член е на работната група на национално ниво за разработване на Програмата за развитие на селските райони и българо-румънската работна група за разработване на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г. Това са двете основни програми, чрез които Община Белене ще получава финансиране от Европейските фондове през следващия програмен период 2014-2020 г.
Към настоящия момент, под ръководството и координацията на Момчил Спасов, Община Белене участва в изпълнението на проекти с европейско финансиране на обща стойност над 110 млн. лв., които се очаква да бъдат завършени до началото на 2015 година.
Момчил Спасов е безпартиен.

В програмата си за управление Момчил Спасов залага на пет основни приоритети в развитието на община Белене:
• Стимулиране конкурентоспособността на местната икономика и развитие на туризъм;
• Подобряване на техническата инфраструктура и градската среда;
• Подобряване на основните услуги за местната общност;
• Съхраняване на природата и биоразнообразието, разширяване на добрите екологични практики;
• Подобряване на административното обслужване и административния капацитет на общинската администрация, стимулиране на гражданското общество.

За повече информация - https://www.facebook.com/momchil.spasov.belene

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Красимир Тодоров за отстраняването

Прочети повече за Красимир Тодоров за отстраняването на Стефан Николов от Обс Белене Изявление на политолога, лидер на ППО на ПП "Нова Зора" и общински съветник в ОбС - Белене г-н Красимир Тодоров по повод гласуването в Общински съвет Белене предсрочно прекратяване на пра...

Беленчани представят исканията си п

Прочети повече за Беленчани представят исканията си пред президента Уважаеми съграждани, във връзка с Националния протест провеждан на територията на цялата страна, Инициативен комитет "За Белене" ви кани на общоградско събрание на 26.02.2013г. от 18:00ч....