Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Над 43 милиона лева за подобряване на комуналните услуги в Белене

„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в град Белене” е наименованието на проекта, който спечели Община Белене по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 година”. Целта му е да се подобри качеството на комуналните услуги, предлагани от Община Белене на населението на гр. Белене, да се увеличи дела на населението, включено към съвременна водоснабдителна и канализационната система, както и да се постигне съответствие с Директива 91/271/ЕИО, посредством осигуряване на пречистване на битовите отпадъчни води.

По проекта е предвидено изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в града, близо 20 000 метра нова канализационна мрежа и около 19 000 метра ремонт на съществуващата канализация. В допълнение, ще се изградят нови и ще се рехабилитират стари сградни канализационни отклонения, ще се изгради 326-метров заустващ канализационен колектор и ще се направи нов захранващ водопровод до ПСОВ с дължина 1 157 метра.

Стойността на проекта е 43 064 274,17 лева, като европейското и национално съфинансиране е в размер на 41 683 881,94 лева. Стартът му бе даден на 29 ноември с подписването на договора, а финализирането му ще е в края на месец юни 2015 година. Ръководител на проекта е заместник-кметът на община Белене Момчил Спасов.

Ралица Господинова

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Три дни празненства за 49 години Бе

Прочети повече за Три дни празненства за 49 години Белене град През 2013 година се навършват 49 години от обявяването на Белене за град. Традицията ще бъде спазена и в първия петък, събота и неделя от месец септември ще празнуваме. За подробности около организ...

Белене без вода на 24-ти и 25-ти Се

Прочети повече за Белене без вода на 24-ти и 25-ти Септември "ВиК" ЕООД - Плевен, РОЗ Белене уведомява своите абонати, че поради планирана профилактика на водопроводната мрежа от 12:00 ч. на 24 Септември (Вторник) до 12:00 ч. на 25 Септември (Сряда...