Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Над 43 милиона лева за подобряване на комуналните услуги в Белене

„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в град Белене” е наименованието на проекта, който спечели Община Белене по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 година”. Целта му е да се подобри качеството на комуналните услуги, предлагани от Община Белене на населението на гр. Белене, да се увеличи дела на населението, включено към съвременна водоснабдителна и канализационната система, както и да се постигне съответствие с Директива 91/271/ЕИО, посредством осигуряване на пречистване на битовите отпадъчни води.

По проекта е предвидено изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в града, близо 20 000 метра нова канализационна мрежа и около 19 000 метра ремонт на съществуващата канализация. В допълнение, ще се изградят нови и ще се рехабилитират стари сградни канализационни отклонения, ще се изгради 326-метров заустващ канализационен колектор и ще се направи нов захранващ водопровод до ПСОВ с дължина 1 157 метра.

Стойността на проекта е 43 064 274,17 лева, като европейското и национално съфинансиране е в размер на 41 683 881,94 лева. Стартът му бе даден на 29 ноември с подписването на договора, а финализирането му ще е в края на месец юни 2015 година. Ръководител на проекта е заместник-кметът на община Белене Момчил Спасов.

Ралица Господинова

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Лице на броя

Прочети повече за Лице на броя Десислава Борисова Ванкова е от град Белене. Родена е на 5 март 2000 година, зодия Риби. Деси е ученичка в ОУ „Васил Левски”. От малка учи народни танци към беленското читалище и сега е...

Посрещнахме 2014 година

Прочети повече за Посрещнахме 2014 година По традиция голяма част от беленчани изпратиха старата година и посрещнаха Новата на площад „България”. Сред тях бе и кметът на Белене Момчил Спасов. Местни самодейци се грижеха за добр...