Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Обучават се как да действат при извънредни ситуации

 

а 22 и 23 ноември в град Белене се проведе обучение по проект „Управление на извънредни ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки, метеорологичен и природен характер” - реф. № 2(3i)-2.2-8, MIS-ETC code 142, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Събитието е в изпълнение на дейност 9 - „Обучение на представителите на целевите групи в съвместни действия за реагиране при извънредни ситуации”. В него се включиха Районна служба пожарна безопасност и защита на населението - Белене; Военно формирование 28880 - Белене; Държавно горско стопанство - Никопол; неправителствени организации, експерти от общинската администрация и доброволни формирования; представители на целевите групи по проекта - медицински центрове, болници и подпомагащи институции, участващите в структурите за управление на извънредните ситуации, както и членове на спасителните екипи. Сред основните участници в обучението бяха представители на Инспектората за извънредни ситуации - Олт, както и партньорите от Окръжен съвет Олт (Румъния).

Проектът се изпълнява от месец юли 2011 година и ще се финализира през месец януари 2013 г. Общата стойност на финансовата помощ възлиза на 4 892 695,80 евро (9 569 281,23 лв.), от които за Община Белене 413 654,60 евро (809 038,08 лв.).

Маргарита Перникова, гл. експерт „РУП” при Община Белене

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Кандидатът на АБВ за кмет на община

Прочети повече за Кандидатът на АБВ за кмет на община Белене Красимир Грунчев Красимир Грунчев гласува в 10.40 часа в VІІ секционна избирателна комисия, разположена в СОУ „Димчо Дебелянов”. Придружаваха го съпругата му и двете му дъщери. „Гласувах за промян...

инж.Слави Пътов-кандидат за независ

Прочети повече за инж.Слави Пътов-кандидат за независим общински съветник УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Представям пред Вас кандидатурата си за независим общински съветник на предстоящите местни избори в община Белене, защото досегашната практика и опит показаха и доказаха, ч...