Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Обучават се как да действат при извънредни ситуации

 

а 22 и 23 ноември в град Белене се проведе обучение по проект „Управление на извънредни ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки, метеорологичен и природен характер” - реф. № 2(3i)-2.2-8, MIS-ETC code 142, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Събитието е в изпълнение на дейност 9 - „Обучение на представителите на целевите групи в съвместни действия за реагиране при извънредни ситуации”. В него се включиха Районна служба пожарна безопасност и защита на населението - Белене; Военно формирование 28880 - Белене; Държавно горско стопанство - Никопол; неправителствени организации, експерти от общинската администрация и доброволни формирования; представители на целевите групи по проекта - медицински центрове, болници и подпомагащи институции, участващите в структурите за управление на извънредните ситуации, както и членове на спасителните екипи. Сред основните участници в обучението бяха представители на Инспектората за извънредни ситуации - Олт, както и партньорите от Окръжен съвет Олт (Румъния).

Проектът се изпълнява от месец юли 2011 година и ще се финализира през месец януари 2013 г. Общата стойност на финансовата помощ възлиза на 4 892 695,80 евро (9 569 281,23 лв.), от които за Община Белене 413 654,60 евро (809 038,08 лв.).

Маргарита Перникова, гл. експерт „РУП” при Община Белене

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Красимир Тодоров: Ако българският н

Прочети повече за Красимир Тодоров: Ако българският народ каже как да бъде построен АЕЦ  "Белене", те да си оставят заплатите в негова полза! Красимир Тодоров, съпредседател на Инициативен комитет „Аз не се отказвам от АЕЦ „Белене”, а ти?”: Призовавам управлението: Ако българският народ каже как да бъде постр...

Програма "Спорт за децата в детскит

Прочети повече за Програма "Спорт за децата в детските градини"   От 1 ноември 2012 година стартира проект по Програма „Спорт за децата в детските градини” на Хандбален клуб „Дунав” - Белене в партньорство с ОДЗ „Знаме на ...