Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Обучават се как да действат при извънредни ситуации

 

а 22 и 23 ноември в град Белене се проведе обучение по проект „Управление на извънредни ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки, метеорологичен и природен характер” - реф. № 2(3i)-2.2-8, MIS-ETC code 142, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Събитието е в изпълнение на дейност 9 - „Обучение на представителите на целевите групи в съвместни действия за реагиране при извънредни ситуации”. В него се включиха Районна служба пожарна безопасност и защита на населението - Белене; Военно формирование 28880 - Белене; Държавно горско стопанство - Никопол; неправителствени организации, експерти от общинската администрация и доброволни формирования; представители на целевите групи по проекта - медицински центрове, болници и подпомагащи институции, участващите в структурите за управление на извънредните ситуации, както и членове на спасителните екипи. Сред основните участници в обучението бяха представители на Инспектората за извънредни ситуации - Олт, както и партньорите от Окръжен съвет Олт (Румъния).

Проектът се изпълнява от месец юли 2011 година и ще се финализира през месец януари 2013 г. Общата стойност на финансовата помощ възлиза на 4 892 695,80 евро (9 569 281,23 лв.), от които за Община Белене 413 654,60 евро (809 038,08 лв.).

Маргарита Перникова, гл. експерт „РУП” при Община Белене

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Бяла вода и Татари празнуват

Прочети повече за Бяла вода и Татари празнуват В село Бяла вода живеят 347 жители (данните са от ГРАО към 17.07.2012 г.) Намира се на 15 км от Белене и на 50 км от областния град Плевен. Данни сочат, че селото е съществувало още по римско в...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Прочети повече за С Ъ О Б Щ Е Н И Е Управителният съвет на ЗКПУ „Възраждане-2004” - гр. Белене КАНИ своите членове на ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА 24.04.2015 г. (петък) от 17.00 часа в Актовата зала на ОУ „Васил Левс...