Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Община Белене организира информационна среща по национална програма енергийна ефективност

Община Белене организира информационна среща, посветена на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тя ще се проведе на 2 декември, сряда, от 17,30 часа в зала №26 на Общината. В срещата могат да участват управители на етажната собственост и собствениците на жилища на територията на град Белене.
Безвъзмездна финансова помощ по Програмата могат да получат сдружения на собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост, в допустимите за финансиране сгради. Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: едропанелно жилищно строителство, пакетно повдигани плочи, едроплощен кофраж, пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
Всички необходими за кандидатстване документи и образци, както и помощ при попълването им гражданите ще получат на място в Община Белене.
Програмата ще финансира изцяло следните дейности:
1. Дейности по конструктивно възстановяване, усилване, основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
2. Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);
3. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).
- основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
- изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;
- ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;
- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
- инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;
- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
- газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
- мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.
Програмата финансира и съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

Община Белене ще осигури пълно съдействие на гражданите в процеса на кандидатстване.

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

5 години формация "Персина"

Прочети повече за 5 години формация "Персина" Четирима самодейци от НЧ „Христо Ботев-1892” като на шега се събраха да попеят и спонтанно се роди идеята за вокална група. Така се сформира формация „Персина”, която още от...

През експецидиция "Персина" до прир

Прочети повече за През експецидиция "Персина" до природен парк "Персина" Към училище „Димчо Дебелянов” през 1977 година бе сформиран кръжок по защита на природата с ръководител учителката-биоложка Анка Врайкова. В следващата година с резултатите от проучвани...