Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Община Белене организира информационна среща по национална програма енергийна ефективност

Община Белене организира информационна среща, посветена на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тя ще се проведе на 2 декември, сряда, от 17,30 часа в зала №26 на Общината. В срещата могат да участват управители на етажната собственост и собствениците на жилища на територията на град Белене.
Безвъзмездна финансова помощ по Програмата могат да получат сдружения на собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост, в допустимите за финансиране сгради. Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: едропанелно жилищно строителство, пакетно повдигани плочи, едроплощен кофраж, пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
Всички необходими за кандидатстване документи и образци, както и помощ при попълването им гражданите ще получат на място в Община Белене.
Програмата ще финансира изцяло следните дейности:
1. Дейности по конструктивно възстановяване, усилване, основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
2. Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);
3. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).
- основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
- изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;
- ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;
- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
- инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;
- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
- газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
- мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.
Програмата финансира и съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

Община Белене ще осигури пълно съдействие на гражданите в процеса на кандидатстване.

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Беленчани представят исканията си п

Прочети повече за Беленчани представят исканията си пред президента Уважаеми съграждани, във връзка с Националния протест провеждан на територията на цялата страна, Инициативен комитет "За Белене" ви кани на общоградско събрание на 26.02.2013г. от 18:00ч....

У В А Ж А Е М И С Ъ Г Р А Ж Д А Н И

Прочети повече за У В А Ж А Е М И С Ъ Г Р А Ж Д А Н И Ние, учителите и служителите от Основно училище „Васил Левски”, ИНИЦИИРАМЕ УЧРЕДЯВАНЕТО В ГРАД БЕЛЕНЕ НА ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ, НОСЕЩ ИМЕТО НА АПОСТОЛА, КАТО ЧАСТ ОТ ОБЩОБЪЛГАРСКИ КОМИТЕТ &b...