Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Обява

Във връзка с изпълнение на проект: „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. Белене”, Община Белене набира следния персонал за обучение и работа на Пречиствателна станция за отпадни води - гр. Белене:
1. НАЧАЛНИК - ТЕХНОЛОГ НА ПСОВ - 1 бр.
1.1. Изисквания: висше образование - „ВиК мрежи”, „Пречистване” или „Химия”, „Биохимия”, „Микробиология”, „Машинен инженер” или друга подходяща специалност.
1.2. Кратко описание на длъжността: контролира и ръководи производствения и технологичния процес в ПСОВ; отговаря и контролира показателите на пречистената вода, утайките и други.
2. ОПЕРАТОР НА ПСОВ - ЕЛ. ТЕХНИК - 2 бр.
2.1. Изисквания: висше или средно образование - „Електроинженер”, „Ел. техник” или друга подходяща специалност.
2.2. Кратко описание на длъжността: открива и отстранява неизправности във всички видове електросъоръжения; демонтаж и монтаж на електро-задвижването, електрически мрежи и инсталации на съоръженията; извършване на контролни измервания на параметрите на основни и важни системи и други.
3. ОПЕРАТОР НА ПСОВ - КИПиА - 2 бр.
3.1. Изисквания: висше или средно образование - „Електротехник”, „Автоматизация” или друга подходяща специалност.
3.2. Кратко описание на длъжността: проверка и настройка на контролно-измервателните прибори; проверяване и въвеждане в действие на всички прибори за производствен контрол; проверяване и въвеждане в действие на всички видове системи за сигнализация и дистанционно управление и други.
4. ЛАБОРАНТ - 1 бр.
4.1. Изисквания: висше или средно образование - „Химия”, „Микробиология” или друга подходяща специалност.
4.2. Кратко описание на длъжността: извършване на лабораторни тестове и проби, анализ и мониторинг на отпадъчната вода на вход и изход на ПСОВ и утайките; профилактика на стационарна и преносима лабораторна апаратура; контролно-измервателни проби, автоматика и други.
5. МЕХАНИК МАШИНИ - ШЛОСЕР/ФРЕЗИСТ - 2 бр.
5.1. Изисквания: средно образование - „Шлосер”, „Автоматизация”, „Машинен техник”, „Фрезист” или друга подходяща специалност.
5.1. Кратко описание на длъжността: извършва фрезови работи и дейности; заточва, установява, закрепва, центрова и работи с всички видове режещи инструменти, използвани при фрезова обработка и други.

ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ - по документи и интервю.

ДОКУМЕНТИ - заявление, автобиография и копия от диплома за завършено образование (придобита специалност), могат да се подават в сградата на Община Белене - деловодство, в срок до 18.06.2015 година.

МОМЧИЛ СПАСОВ,
Кмет на община Белене

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Випуск 2014 на СОУ "Димчо Дебе

Прочети повече за Випуск 2014 на СОУ "Димчо Дебелянов" пое по своя път Абитуриентите от Випуск 2014 година се разделиха с училищния живот на 15 май. Денят бе празник, както за тях и близките им, така и за цялата беленска общественост. Към абитуриентите кметът на общ...

Иван Донов представи картини и песн

Прочети повече за Иван Донов представи картини и песни Беленчанинът Иван Донов събра на 18 декември от 18.00 часа в Ритуалната зала на Община Белене приятели и съграждани, за да представи картините си и авторски песни. Сред присъстващите бяха кметът Ми...