Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Обява

Във връзка с изпълнение на проект: „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. Белене”, Община Белене набира следния персонал за обучение и работа на Пречиствателна станция за отпадни води - гр. Белене:
1. НАЧАЛНИК - ТЕХНОЛОГ НА ПСОВ - 1 бр.
1.1. Изисквания: висше образование - „ВиК мрежи”, „Пречистване” или „Химия”, „Биохимия”, „Микробиология”, „Машинен инженер” или друга подходяща специалност.
1.2. Кратко описание на длъжността: контролира и ръководи производствения и технологичния процес в ПСОВ; отговаря и контролира показателите на пречистената вода, утайките и други.
2. ОПЕРАТОР НА ПСОВ - ЕЛ. ТЕХНИК - 2 бр.
2.1. Изисквания: висше или средно образование - „Електроинженер”, „Ел. техник” или друга подходяща специалност.
2.2. Кратко описание на длъжността: открива и отстранява неизправности във всички видове електросъоръжения; демонтаж и монтаж на електро-задвижването, електрически мрежи и инсталации на съоръженията; извършване на контролни измервания на параметрите на основни и важни системи и други.
3. ОПЕРАТОР НА ПСОВ - КИПиА - 2 бр.
3.1. Изисквания: висше или средно образование - „Електротехник”, „Автоматизация” или друга подходяща специалност.
3.2. Кратко описание на длъжността: проверка и настройка на контролно-измервателните прибори; проверяване и въвеждане в действие на всички прибори за производствен контрол; проверяване и въвеждане в действие на всички видове системи за сигнализация и дистанционно управление и други.
4. ЛАБОРАНТ - 1 бр.
4.1. Изисквания: висше или средно образование - „Химия”, „Микробиология” или друга подходяща специалност.
4.2. Кратко описание на длъжността: извършване на лабораторни тестове и проби, анализ и мониторинг на отпадъчната вода на вход и изход на ПСОВ и утайките; профилактика на стационарна и преносима лабораторна апаратура; контролно-измервателни проби, автоматика и други.
5. МЕХАНИК МАШИНИ - ШЛОСЕР/ФРЕЗИСТ - 2 бр.
5.1. Изисквания: средно образование - „Шлосер”, „Автоматизация”, „Машинен техник”, „Фрезист” или друга подходяща специалност.
5.1. Кратко описание на длъжността: извършва фрезови работи и дейности; заточва, установява, закрепва, центрова и работи с всички видове режещи инструменти, използвани при фрезова обработка и други.

ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ - по документи и интервю.

ДОКУМЕНТИ - заявление, автобиография и копия от диплома за завършено образование (придобита специалност), могат да се подават в сградата на Община Белене - деловодство, в срок до 18.06.2015 година.

МОМЧИЛ СПАСОВ,
Кмет на община Белене

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Милен Дулев, зам.-кмет на община Бе

Прочети повече за Милен Дулев, зам.-кмет на община Белене: Стремим се да подобряваме инфраструктурата в общината - Г-н Дулев, изкърпването на кои улици успя да извърши Общината през това лято? - Дупките по улиците са обществето интересен и социално значим проблем. Всички знаем, че при по-продължителна зим...

Още един неучебен ден за СОУ "

Прочети повече за Още един неучебен ден за СОУ "Димчо Дебелянов" Утре 10.01.2013 (Четвъртък) ще бъде поредният неучебен ден  за СОУ "Димчо Дебелянов" поради проблеми с парното отопление. ...