Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

ПП "Персина" продължава сътрудничеството в мрежата "Дунавски паркове"

 

През месец Октомври 2012 г. ДПП „Персина“ подписа нов договор по проект: „Утвърждаване на мрежата от Защитени територии „Дунавски паркове“, като платформа за опазване на Дунавското природно наследство“ - DANUBEPARKS SEE/A/064/2.3/x(2009-2012).

Сътрудничеството в рамките на мрежата от защитени територии по поречието на река Дунав „Дунавски паркове“ работи за защита на съвместното природно наследство от 2009 година. Река Дунав е най-международната река в Европа. Тя приобщава редица държави, като по този начин образува едно голямо дунавско семейство.

Към средата на месец юли мрежата получи положителни новини: успешното сътрудничество по Дунава ще продължи в рамките на проекта DANUBEPARKS STEP2.0, отново финансиран по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013“. Проектът е одобрен и ще продължи да работи още 2 години, като дейностите стартираха от 01.10.2012 година. Стартът бе отбелязан в Инголщат (Германия) с встъпителна среща, официална пресконференция, заседание на Управителния съвет на Мрежата „Дунавски Паркове” и редица срещи по работни пакети.

Във всички дунавски държави има институции, работещи за опазване на природното наследство на река Дунав. От няколко години Мрежата от защитени територии по река Дунав - „Дунавските паркове”, осигурява общ покрив за съвместните им усилия. Създаването на тази мрежа е съфинансирано от ОП ТГС „Югоизточна Европа 2007-2013“. Водещ партньор по проекта продължава да е Национален парк "Donau-Auen“, Австрия. С подписването на новия договор защитените територии са вече 19 от различни държави по поречието на река Дунав.

Основни цели на това сътрудничество са: оптимизиране на управлението на защитените територии чрез обмяна на опит, развитие на общи концепции за опазване на околната среда, укрепване на защитените територии, международна политическа гласност от Дунавски-широки стратегии и изпълнението на демонстрационни и иновационни пилотни проекти.

Към края на първия успешен проект, DANUBEPARKS STEP2.0 бе представен като последващ проект по четвъртата покана за представяне на предложения по ОП ТГС „Югоизточна Европа 2007-2013“ след проект DANUBEPARKS STEP1.0. С подписването на новия договор се надяваме мрежата „Дунавски Паркове“ да се утвърди като институция за опазване на Дунавското Природно наследство.

Даниела Каракашева, Главен специалист Връзки с обществеността и образователни програми към ДПП „Персина“

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Стартират ремонтни дейности в ПП "П

Прочети повече за Стартират ремонтни дейности в ПП "Персина" Официалните церемонии по откриване на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на сградата на Посетителския център на ПП „Персина“ и ремонт на дребномащабна инфраструк...

ПГЯЕ "Мария Скл.-Кюри" -

Прочети повече за ПГЯЕ "Мария Скл.-Кюри" - част от Европейската седмица за намаляване на отпадъците За четвърта поредна година в над 30 европейски страни се отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците. У нас тя се проведе за пръв път, благодарение на организаторите от Асоциация на е...