Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Петър Дулев

Петър Дулев: „ТРУДНО Е, НО БЕЛЕНЕ ЩЕ УСТОИ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ВРЕМЕТО” Разговор с дългогодишния Кмет на община Белене и депутат в 42-рото НС за строителството в Белене, проблемите пред Общината и Бюджет 2015 на община Белене - Г-н Дулев, Вие винаги сте твърдели, че Белене ще се превърне в голяма строителна площадка чрез проектите, които бяха спечелени през Вашите мандати като Кмет на общината. Това вече е факт. Какво чувствате сега, разхождайки се из Белене? - Моите твърдения пред съгражданите ми отпреди 7-8 години, че Белене ще се превърне в голяма строителна площадка, са звучали оптимистично, но и реално. Връщайки се назад във времето, знаем, че тогава в ускорен темп се развиваха нещата, свързани с рестартирането на изграждането на атомната електроцентрала. Това беше и началният период, когато общинската администрация акумулираше всички възможни идеи и инициативи за разработване на печеливши проекти, предимно инфраструктурни, за да може паралелно с голямото строителство да се извърши благоустрояване и подобряване на инфраструктурата не само в Белене, но и в общината. Безспорно, голямото строителство (имам предвид проекта АЕЦ „Белене”) в момента е в сериозен застой. Но аз като човек, ръководел толкова време общината, движейки се, разхождайки се из Белене, не мога да не изпитвам едно удовлетворение, една радост, гордост, че всичко това, което сме замисляли по линия на администрацията, както казах за разработване на идеи, инициативи за печеливши проекти по отношение на инфраструктурата, се извършва. Считам, че значителна част от нашите съграждани правилно разбират ситуацията, че за да се осъществи един проект, са нужни няколко години за проектиране, подготовка на проектно предложение, обсъждане и утвърждаване от управляващите органи на оперативните програми, обявяване на обществените поръчки и избор на изпълнител за даден обект. Спокоен съм и съм удовлетворен, че това, което говорих пред моите съграждани на редица срещи и предизборни кампании, вече намира своята реализация, т.е. аз не съм подвеждал хората, не съм ги залъгвал с празни обещания и се радвам, че и сега, под ръководството на г-н Момчил Спасов и на общинските специалисти от администрацията, нещата се случват за водния цикъл, спортния комплекс „Гигант”, тренировъчната зала по борба, която се откри наскоро, хандбалното игрище и да не изброявам всички. - Най-атрактивното място в Белене - крепостта „Димум” до Посетителския център на ПП „Персина”, е по проект на Община Белене, който бе спечелен в годините, когато Вие бяхте Кмет, площад „Дунав” пък бе преименуван по Ваше предложение на „Папа Йоан Павел ІІ”... - Да, така е, но не исках да изброявам всички проекти. Нашето сътрудничество и партньорство за крепостта „Димум” с археолог Гергана Кабакчиева от Национален археологически институт с музей при БАН датират отпреди повече от 10 години. Повярвахме си взаимно. Водещото, общото бе, че културно-историческото наследство на града ни трябва да има по-широко достояние не само за гражданите на Белене, на общината, на района и на областта, а да излезе и извън рамките на нашата страна. Може би всички помнят, че започнахме с минимални средства, които всяка година Общинският съвет гласуваше - по около 10 000 лева, за да възродим археологическите разкопки на древната крепост „Димум” през един от летните месеци, обикновено август. Това продължава и до днес. Както в началото, така и сега при разкопките се включват младежи от Белене - ученици или вече студенти. Първите неща, които се показаха от руините, дадоха повод на общинската администрация, с помощта на г-жа Кабакчиева, да разработим проект още в началната фаза по Оперативна програма „Регионално развитие”, в частта за туристическите обекти. Сигурно си спомняте, че Община Белене спечели още в първата фаза разработването на този проект, което винаги ни е давало предимство - т.е. още в началото, когато все още общините проучваха критериите и изискванията за проектите по дадените програми, ние вече имахме готов и това бе много печеливш ход за цялата общинска администрация. С решение на Общинския съвет бе преименуван площадът до ОУ „Васил Левски” на „Папа Йоан Павел ІІ”. И така се зароди идеята, която предложихме на отец Корадо - да се изгради един инициативен комитет и както реши гражданската инициатива, там да се постави дали бюст-паметник, дали паметна плоча или цял паметник-статуя. Гарантирахме, че могат да разчитат винаги на съдействие от страна на общинската администрация. И тази идея вече е реализирана. - Вие винаги сте бил умерен оптимист. Въпреки това, в интервю за ДН в началото на 2014 г. Вие казахте: „Проблемите на Белене все повече се задълбочават” и визирахте липсата на инвеститорски интерес към общината, безработицата, неяснотата около АЕЦ-Белене. Година по-късно - какъв е Вашият поглед? - Все още тази неяснота, да не кажа и по-тежка дума по отношение на съдбата на атомната електроцентрала, не дава възможност, въпреки усилията на общинската администрация, на ръководството на общината, на Общинския съвет да се привлекат инвеститори. Няма ли го голямото строителство, въпреки че още преди две години влезе в сила новият Общ устройствен план, няма как да дойдат инвеститорите, за да извършват съпътстващи дейности и услуги. Въпреки че сега със строителството по водния цикъл се изграждат главните колектори до отредените в Общия устройствен план индустриални, логистични и промишлени зони, инвеститори няма. Считам, че могат да се направят по-широки усилия за преференции към инвеститорите чрез законодателството в местния парламент, имам предвид Общинския съвет. Това трябва да бъде задача не само на общинското ръководство, на Общинския съвет, на всички политически сили в общината, но и на всички, които имат контакти с различни инвеститори в страната и в чужбина - да им се отправя покана да се запознаят, да разгледат възможностите, които предлага Белене. Трудно е, но не и неосъществимо. Знам, че населението на общината ни намалява. Всяко едно младо семейство, което остане без работа, търси своя поминък и реализация в други, големи градове не само в България, но и извън страната. Тръгват с децата си, което води до намаляване на децата в детските градини, в училищата. Не чертая много песимистична картина, но това е реалността на този етап. Трудно е, но Белене ще устои на предизвикателствата на времето. Затова сега се искат усилията на всички, както казах. Апелирам и гражданите да подпомагат усилията на общинското ръководство, администрация и Общинския съвет в търсене на печеливши ходове за Белене и общината! - Темата АЕЦ „Белене” продължава да присъства в медийното пространство. Скоро се тиражира новината, че към втората атомна електроцентрала има нов инвеститорски интерес. Вашият коментар за това, както и за идеите на правителството да се изпълняват съвместни хидротехнически обекти на р. Дунав между България и Румъния! - Считам, че гражданите, българските фирми и корпорации, които разбират значението на това България наистина да развива ядрената енергетика, винаги са се стремили да привлекат вниманието на чуждестранни компании за стратегически инвеститор на площадката на АЕЦ „Белене”. Това не е спирало през годините, независимо от предишните решения на правителството на ГЕРБ през 2012 година. Въпреки резултатите от проведения референдум, на който българският народ гласува ЗА, те не се взеха под внимание. Направени бяха някои стъпки в тази посока, като се направи финансово-икономическа обосновка по време на управлението на Орешарски. Поради краткостта на правителството, както и на 42-рото НС, нещата не се доведоха докрай. Знам намерението и на това правителство за изграждане на VІІ блок на АЕЦ „Козлодуй”. Мисля, че двата проекта не се конкурират, не си съперничат - има място и за двата, според мен, а това са и твърденията на специалисти, които се занимават с развитието на енергетиката. И двата проекта имат своето бъдеще. Смятам, че трябва да се съпоставят финансово-икономическите им параметри и тогава да се вземе решение. Не от местен патриотизъм, но считам, че тези на АЕЦ „Белене” са далеч по-добри от тези, които ще покаже АЕЦ „Козлодуй” за VІІ блок, изграждан от „Уестингхаус”. Надявам се да се ревизират решенията за спиране строителството на АЕЦ „Белене”. Мисля, че разумът трябва да излезе от политическото говорене за ядрената енергетика на чисто финансово-икономически параметри и критерии. По отношение на хидроенергийните проекти - сигурно и гражданите на Белене знаят, че преди около два месеца бе подписан меморандум между България и Румъния за изграждане на трети мост на река Дунав. Това е първа стъпка. Предстои проучване на няколко варианта и мисля, че Общината и Общинският съвет трябва да се ангажират с популяризирането на достойнствата на мястото, което беше предвидено за изграждане на хидроенергийния комплекс. Всички знаем, че наименованието Никопол - Турну Мъгуреле за нас - беленчани и за запознатите с изграждането на другия мегапроект, винаги си остава Белене - Чоара или Белене - Сяка. Сега е моментът, още в началната фаза. Още повече, че стартира новият програмен период, стартира и Дунавската стратегия. Има възможности да се привлекат чуждестранни инвеститори, не само по Стратегията за развитие на Дунавския регион, но и да се предизвика интересът на други страни извън Европейския съюз - имам предвид Китай и други с развита икономика. - В момента се разработва проектобюджетът на Община Белене за 2015 година. Знаем, че бюджетът е най-важният финансов документ за една Община. Интересувате ли се от Бюджет 2015 на Община Белене? - Като дългогодишен ръководител на общината и като гражданин не мога да не се вълнувам и интересувам. Бюджетът на общината за всяка една година дава основата на ангажиментите на общинското ръководство и Общинския съвет, които са си поставили в началото на периода за управление. Трудности ще има от проблемите, които изброих при отговорите на предишните въпроси. Смятам, че трябва да се проявява настойчивост и търсене на допълнителни финансови източници. Това трябва да е съобразено с възможностите на гражданите, да има умереност при определяне на данъците и таксите за нашите съграждани. Възможност за завишаване на постъпленията в общината е търсенето на други инвеститори извън страната. Бизнесът намира и трябва да продължи да намира подкрепа от общинското ръководство, въпреки ограничените му възможности за развитие. Друга възможност да се привлекат допълнителни финансови източници сега е със стартирането на новите програми от новия програмен период, да се разработят пак печеливши проекти още в началния период, за да може с тяхното стартиране те да бъдат подадени и да получат одобрение. Надявам се, че бюджетът на Общината ще бъде оптимален за сегашното социално-икономическо състояние. Знам, че е трудно на този етап, но разбирам амбициите на общинското ръководство, на г-н Момчил Спасов да се търсят допълнителни приходи в Бюджет 2015.

Разговаря Ралица Господинова, гл. редактор на в-к „Дунавски новини”

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

На "Ти" с Николай Тенев

Прочети повече за На "Ти" с Николай Тенев В рубриката „На ти с...” ще ви срещнем с един млад човек, който носи музиката в душата си и следва мечтите си. Това е Николай Тенев, на 34 години. Детството му е преминало в село Деков....

Стоилка Бонова от с. Ресен, Великот

Прочети повече за Стоилка Бонова от с. Ресен, Великотърновско Стоилка Ангелова Бонова е родом от с. Ресен, Великотърновско. Родена е на 5 декември 1953 година. Учила е в град Велико Търново, а през 1973 година завършва учителския институт в Русе. Година по-къ...