Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Подписан е договор за финансиране изграждането на регионално депо

На 22.08.201 година в МОСВ бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци.

Проектът ще се изпълнява в партньорство между общините Белене, Никопол, Левски, Свищов, Павликени и Регионалното сдружение за управление на отпадъците „Чисти дунавски общини”, в което членове са петте общини. Стойността на проекта е над 43 млн. лева, като предоставената безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците” е в размер на 40 752 469,76 лв.

Проектът предвижда строителни работи за изграждането на техническата инфраструктура на депото, доставка и монтаж на машини и съоръжения, както и възстановяване на разходите за реализираните вече дейности по подготовка, проучване, оценка на съответствие, извършване на ОВОС и закупуване на земя.

Регионалното депо ще бъде изградено в землището на село Санадиново, община Никопол.

Румяна Кондрова, гл. експерт „Екология” при Община Белене

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

ОДЗ "Бодра смяна" - Белене

Прочети повече за ОДЗ "Бодра смяна" - Белене Проектът по Програма на ММС „Спорт за децата в детските градини” успешно се реализира в ОДЗ „Бодра смяна” - Белене. Заниманията целят приобщаване на децата към разнообразна ...

Да опазим реколтата от пожари

Прочети повече за Да опазим реколтата от пожари С повишаване на среднодневните температури се увеличава пожарната опасност. В полето зреят засетите масиви със зърнено-житни култури. В тази връзка уведомяваме всички юридически и физически лица,...