Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Подписан е договор за финансиране изграждането на регионално депо

На 22.08.201 година в МОСВ бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци.

Проектът ще се изпълнява в партньорство между общините Белене, Никопол, Левски, Свищов, Павликени и Регионалното сдружение за управление на отпадъците „Чисти дунавски общини”, в което членове са петте общини. Стойността на проекта е над 43 млн. лева, като предоставената безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците” е в размер на 40 752 469,76 лв.

Проектът предвижда строителни работи за изграждането на техническата инфраструктура на депото, доставка и монтаж на машини и съоръжения, както и възстановяване на разходите за реализираните вече дейности по подготовка, проучване, оценка на съответствие, извършване на ОВОС и закупуване на земя.

Регионалното депо ще бъде изградено в землището на село Санадиново, община Никопол.

Румяна Кондрова, гл. експерт „Екология” при Община Белене

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Преразглеждат отстраняването на Сте

Прочети повече за Преразглеждат отстраняването на Стефан Николов от Общински съвет - Белене Заповед № РД 29-19 гр. Плевен 30.09.2013г. На основание чл. 32, ал.1 и ал.2 чл. 31, ал. 1, т.5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал.4 и ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната...

35,3% АКТИВНОСТ В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ НА

Прочети повече за 35,3% АКТИВНОСТ В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ НА ЕВРОВОТА 3 252-ма от имащите 9 216 право на глас в община Белене на 25 май упражниха правото си на вот в изборите за евродепутати. Всички 16 избирателни секции в общината отвориха в 6.00 часа. Изборният ден...