Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Полк. Иван Стоянов: До края на годината няма да има освободени военнослужещи от беленското военно формирование

 

- Господин полковник, след реорганизацията в Българската армия има ли съкратени военнослужещи от беленското военно формирование?

- Не може да се каже все още, че има съкратени военнослужещи от формированието, тъй като до края на годината няма да има освободени военнослужещи, вследствие на извършените организационно-щатни промени.

При определянето на военнослужещите за преназначаване на длъжност по новото длъжностно разписание от 1 юли, 42 (четиридесет и двама) военнослужещи бяха определени за връчване на шестмесечно предизвестие. Това са реално хората, които, считано от 01.01.2013 година, ще бъдат освободени от военна служба, ако не се възползват от възможностите за кандидатстване и заемане на вакантни длъжности по регистъра за вакантните длъжности в други гарнизони.

- Какво се случва с тези военнослужещи в момента?

- Тези военнослужещи в момента се обучават в курсове за преквалификация, което ще им бъде от полза за намиране и започване на работа след освобождаването им от военна служба. Междувременно, до изтичане на срока на предизвестието, те имат право да кандидатстват по регистъра за вакантните длъжности в Българската армия. Така че военнослужещите, които имат желание да служат в Българската армия, ще го направят.

- Голяма част от военнослужещите живеят в жилища на Министерство на отбраната. Имате ли информация - обезлюдени ли са те?

- Няма апартаменти, които са освободени, поради извършените организационно-щатни промени. 90% от жилищния фонд на Министерство на отбраната в град Белене е зает и в него живеят военнослужещи със семействата си. Останалите 10% са предвидени за реновиране и последващо използване.

- Какви основни задачи стоят пред военно формирование 28880 - Белене?

- Една от основните задачи е поддържането в готовност на формированията за оказване на помощ на населението при бедствия.

В момента продължава участието на личен състав от военното формирование в операция „Чист хоризонт” по прочистване от взривни остатъци и невзривени боеприпаси на района на производствено-складова база за боеприпаси „Стралджа-Мараш”.

Предстоят три сертификации на формирования за участие в пълния спектър от операции на НАТО през месец ноември, които изискват сериозни усилия от страна на целия личен състав на формированието като цяло.

Това, което ни предстои в близък план, е празникът на Инженерни войски - 13 септември, когато ще отбележим 134 години от създаването на Инженерни войски. Планирани са и редица мероприятия по повод отбелязването на 100-годишнината от Балканските войни (1912-1913 година).

- Предстои ли нова реорганизация в Българската армия и до каква степен ще бъде засегнато беленското военно формирование?

- Няма планирана такава, касаеща военно формирование 28880 в близко бъдеще.

- С каква сила Ви звучи днес „Велик е нашият войник”?

- Актуално и вярно, като съм убеден, че това се отнася както за Вас, така и за целия български народ.

Разговаря Ралица Гсподинова

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Нова инициатива за АЕЦ "Белене" от

Прочети повече за Нова инициатива за АЕЦ "Белене" от кмета град Белене - Петър Дулев Организиране на Международен форум около 20 януари 2013 година (дни преди датата за референдум) по темата АЕЦ „Белене”, предлага Кметът на крайдунавския град Петър Дулев. Съгласие за уч...

"Обществени трапезарии" отново в Бе

Прочети повече за "Обществени трапезарии" отново в Белене На територията на община Белене отново стартира Национален проект „Обществени трапезарии”, който ще обхване периода 1 май - 31 декември 2013 година. Целта е да се осигури помощ и подкре...