Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Похвали

ДО
РЕДАКЦИЯТА
НА ОБЩИНСКИЯ ВЕСТНИК
НА БЕЛЕНЕ
„ДУНАВСКИ НОВИНИ”

УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,

Чрез Вас се обръщам към Кмета Момчил Спасов, ръководството на Община Белене, общинските съветници и всички жители на Белене, за да честитя 51-вата годишнина от обявяването на населеното Ви място за град.
Белене е познато в Плевенска област, в страната, а и в чужбина. Беленчани сте сърдечни, гостоприемни и трудолюбиви. Не веднъж сме се радвали на Ваши успехи. Похвален е и стремежът на ръководството на Общината Ви да подобрява условията на живот. Някои от нещата, с които трябва да се гордеете, са детските и учебни заведения, читалището, медицинския център и болница, спортните бази, излаза на града Ви към река Дунав, уникалния в страната Природен парк „Персина”.
Пред Белене има бъдеще и възможности за развитие. Това зависи основно от всички Вас, които живеете в този град, защото най-добре познавате проблемите и потребностите си. Бъдете единни и отстоявайте позициите си! В мое лице имате съюзник и приятел, както неведнъж съм доказвал през годините като народен представител от Плевенска област.
Празнувайте, веселете се и нека растат годините на Белене като град! Честит празник!

С уважение:
Васил Антонов,
депутат в 43-то Народно събрание — с Васил Антонов.

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Мерки за предотвратяване на наводне

Прочети повече за Мерки за предотвратяване на наводнения в гр. Белене Напредък на дейностите по Договор BG161PO001/4.1-04/2010/027. В изпълнение на договора по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, към настоящия момент Община Белене е п...

ПГЯЕ втора в средношколско състезан

Прочети повече за ПГЯЕ втора в средношколско състезание Отборът на ПГЯЕ „М. Скл.-Кюри” - Антония, Петър и Таня (отляво-надясно) През месец април 2012 г. отбор на ПГЯЕ „М. С. Кюри” участва в състезание в София, организирано от...