Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречиствателната станция за отпадъчни води на Белене официално бе открита вечерта на 28 декември. Трикольорната лента прерязаха кметът на община Белене Милен Дулев и председателят на Общински съвет-Белене д-р Бистра Павловска. Събитието бе предшествано от финална пресконференция по проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. Белене”, която се състоя в зала № 26 на общинската администрация.
„Това е най-големият проект, осъществяван от Община Белене до момента. Той стартира преди около две години при предишния кмет Момчил Спасов. Идеята и проектирането са осъществени от Петър Дулев, когато бе кмет на общината. Проектът приключва с близо 27 милиона лева за цялото строителство, което е голяма финансова тежест за Община Белене. С него обаче изпълняваме европейски директиви и това, надявам се, няма да ни носи санкции в бъдеще”, каза кметът Милен Дулев.
9 работни места са открити към пречиствателната станция. „Има обучени хора. Някои от тях вече са назначени. Надявам се, че по най-бързия начин те ще бъдат прехвърлени на „ВиК” - Плевен”, уточни още кметът на общината.
Изграждането на Пречиствателна станция за отпадъчни води е част от проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. Белене”. По проекта се изгради пречиствателна станция за отпадъчни води на град Белене, канализационна мрежа с обща дължина 19 963 м, сградни канализационни отклонения с обща дължина 6 790 м и улични оттоци с дължина 4 805 м, заустващ канализационен колектор с дължина 326 м, рехабилитиране на водопроводната мрежа по трасетата на изгражданата канализация с обща дължина 18 445 м и 8 336 м сградни водопроводни отклонения, както и нов захранващ водопровод до ПСОВ с дължина 1 157 м. По този начин се подобри количеството на комуналните услуги, предлагани от Община Белене на населението на града, и се постигна увеличаване дела на населението, включено към съвременната водоснабдителна и канализационна мрежа, както и се повиши качеството на услугите във „ВиК” сектора.
Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Р България чрез ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Общата стойност на проекта е 33 671 661,46 лв. без ДДС, от които Община Белене съфинансира 1 100 666,18 лв. без ДДС, 26 056 796,22 лв. без ДДС са от Кохезионния фонд, а националното съфинансиране е в размер на 6 514 199,06 лв. без ДДС.
Дейностите по проекта приключват до края на 2015 година, а срокът за изпълнение на договора е 31.03.2016 г.
Събитието в снимки може да видите в профила на ДН във Фейсбук.

Ралица Господинова
 

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Подготвят коледен базар в Белене

Прочети повече за Подготвят коледен базар в Белене За първа година КОЛЕДЕН БАЗАР ще бъде открит от 14 декември в Белене. Организатор е Центърът за социална рехабилитация и интеграция, но в него ще се включат редица институции и организации в града,...

Прочети повече за За първа година Коледен базар бе открит в Белене от днес - 14 декември. Разположен е пред Ритуалната зала на Община Белене. Отворен е от 11.30 часа, без събота и неделя, до 17.00 часа. Организатор ...