Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

РУМЯНА БОГДАНОВА

РУМЯНА БОГДАНОВА: „ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Е ГОТОВО
ДА ПОСРЕЩНЕ СВОИТЕ УЧЕНИЦИ”

- Г-жо Богданова, броени дни остават до началото на новата учебна година. Готово ли е ОУ „Васил Левски” за първия учебен звънец на 2014/2015-та?
- ОУ „Васил Левски“ е готово да посрещне своите ученици на 15.09.2014 г. През летните месеци продължи обновяването на класните стаи и материално-техническата база, започнало в края на миналата учебна година. По проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” училището получи нови мебели, оборудване и спортни пособия. Обновени са класните стаи на учениците от І до VІІІ клас, всички полуинтернатни групи разполагат със самостоятелни стаи за дейности по интереси. Обзаведени са помещения за спортна дейност в следобедните часове. Допълнително в класните стаи бяха поставени щори, ремонтирани са врати и подови настилки. Надяваме се, че обновената материална база приятно ще изненада нашите ученици и техните родители.
- Колко ще са първокласниците в ОУ „Васил Левски” и кои ще са учителите им?
- Класен ръководител на І клас през новата учебна година ще бъде главен учител Величка Петкова, а възпитател - Галя Дамянова. Г-жа Петкова е учител с дългогодишен педагогически опит, иновативни възгледи и творческо отношение към професията. Има присъдена І професионално-квалификационна степен, участия в международни и национални педагогически форуми. Г-жа Дамянова е ст. възпитател с дългогодишен опит. И двете подхождат към образователния процес като към единство от образование и възпитание. Работят активно с факторите от обществената среда за формиране на добро взаимодействие между училище - семейство - общност. И първите резултати вече са факт. Нашите първокласници ще влязат в обновена и напълно модернизирана класна стая, благодарение усилията на учители, родители и общественици. За съжаление демографските проблеми в града се отразяват негативно на образователната ни структура. До 15 септември броят на записаните първокласници може да се промени, затова сега няма да посочвам конкретна цифра.
Очакваме учебната година в ОУ „Васил Левски“ да започне със 173 ученици, разпределени в осем паралелки. За всички ученици от І до ІV клас е осигурена безплатна закуска и допълнително два пъти в седмицата плод или зеленчук по програма „Училищен плод”. За желаещите ученици от І до VІІІ клас са създадени условия за целодневна организация на учебния ден, чрез функционирането на ПИГ. В училището работи училищен стол, който предлага топъл обяд на учениците, в сградата има училищен бюфет, а в двора на училището е разположена сладкарница.
- През изминалата учебна година ДН отразяваше успехите на учители и ученици от ОУ „Васил Левски”, както и работата Ви по редица проекти. Имате ли вече планирани подобни дейности?
- И през тази учебна година продължаваме работата по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. Проектът осигурява средства за целодневна организация на учебния процес за всички желаещи ученици. Продължава работата ни по проект „ИКТ в училище”. Тази година е одобрено за финансиране нашето предложение за разширяване на новия компютърен кабинет с още терминални станции. По проект „Квалификация на педагогическите кадри” до момента 90% от педагозите от ОУ „Васил Левски” преминаха краткосрочни и средносрочни курсове на квалификация. По този показател сме на едно от челните места в областта.
Все още очакваме резултатите от ЦРЧР, където участваме с проектно предложение по новата програма „Еразъм +“. Проектът се казва „Ученически олимпийски игри” и е свързан с популяризиране на здравословния начин на живот сред подрастващите. Партньори са ни училища от Хърватия, Португалия, Италия, Полша, Румъния и Словения. Продължаваме добрите си взаимоотношения с нашите приятели от СОУ „Тиу Димитреску” в Михайлещ (Румъния) и Езиково училище 1315 в Москва. Дори получихме като подарък от Москва авторска песен, посветена на първия учебен ден, с име „Будет первой звонок”. Ако имаме достатъчно време, ще я подготвим в изпълнение на наши ученици за първия учебен ден.
Радостни сме, че сме избрани за участие в Третата национална конференция „Насърчаване на четенето”, която ще се проведе в гр. Копривщица от 7 до 10 септември В конференцията ще споделим нашия опит от успешно реализиран проект в ОУ „Васил Левски” по програма Коменски.
Надяваме се след завръщане от конференцията да разкажем впечатленията си на страниците на Вашия вестник. Очакваме и през новата учебна година да продължи ползотворното ни сътрудничество с в. „Дунавски новини”, с цел бързо и коректно информиране на обществеността в града ни.
Разговаря
Ралица Господинова

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

СПОДЕЛЕНА РАДОСТ

Прочети повече за СПОДЕЛЕНА РАДОСТ На 09.08.2014 г. в 16.10 часа се роди Емили Славова Савова. Младата госпожица е с размери 3,400 кг и 50 см. За родителите - Ивелина Пламенова Савова и Слави Маринов Савов, това е първо дете. Пожела...

Рисува Камелия Джантова

Прочети повече за Рисува Камелия Джантова Камелия Емилова Джантова е на 6 години. Възпитаничка е на ОДЗ "Мечта". Рисунки на Камелия, както и на други възпитаници на детското заведение, се състезават на Международния конкурс-излож...