Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Румяна Богданова след обучението в Америка

Директорът на ОУ "Васил Левски" Румяна Богданова след обучение в Америка: "В дейностите си учениците се насочват как да използват разбиранията си като граждани"

- Г-жо Богданова, завърнахте се от десетдневно професионално обучение в Ню Йорк за 15 училищни директори от цялата страна. Разкажете ни повече за него?
- Пътуването беше част от програмата „Академия за училищни лидери“, създадена от Фондация „Америка за България“. Обучението се проведе в Колежа „Банк Стрийт“ (Ню Йорк). Интензивният курс се ръководеше от признати експерти по педагогика и лидерство в образованието - Елис Скоуп и Кайл Хейвър. Програмата беше натоварена, но много ползотворна. Тя е специално разработена за български директори и се фокусираше върху инструменти за ефективно училищно лидерство, педагогиката на ХХІ век, създаване на професионална учебна общност в училище и нови похвати за въвеждане на проектно-базирано обучение. В рамките на програмата имахме възможността да посетим различни американски училища и да обменим опит с американските си колеги. По време на обучението преминахме през динамични упражнения и задачи, чрез които придобихме умения за идентифициране, анализиране и справяне с проблемите в училище.
- Какво Ви впечатли в Ню Йоркските училища?
- Впечатли ме това, че в Ню Йорк всяка образователна институция има своя визия за развитието си от гледна точка на интегриране на нови образователни методики и технологии в учебния процес, професионалното развитие на ученици и учители, въвличане на учениците в управлението на училищната общност и в интерактивен учебен процес. Визията и духът, който цари в училището се забелязва още от входа. Не е необходимо да се разписва на хартия - всичко е ясно само като погледнеш коридорите и класните стаи, кабинетите и учебните пространства. Дори не е нужно да разговаряш с ученици и учители, за да усетиш настроението и атмосферата на сътрудничество, които царят в училището. Посетихме 6 различни училища и всяко имаше различна визия.
- Как работят американските Ви колеги?
- В Америка се работи с разбиране на индивидуалните потребности и интереси на всяко дете, с ангажиране на учениците в смислено изследване на реални житейски проблеми в техните квартали, чрез целенасочено използване на материали, които помагат за взаимодействие с физическото и социалното обкръжение. Така се изгражда солидна основа от знания по всеки предмет, които водят до изследователски умения у учениците - от придобиване на знания, към анализ и решаване на проблеми (реални и значими за тях). На учениците се осигуряват множество възможности и средства, за да представят своите разбирания и резултати от реализираните проекти. В дейностите си учениците се насочват как да използват разбиранията си като граждани, поддръжници на демократичния процес, ангажирани и допринасящи за социални промени.
- Как се чувствате след обучението в Ню Йорк и отново на директорския стол в ОУ „Васил Левски”?
- Посещението и обучението в Ню Йорк ме зареди с много позитивна енергия и желание за промяна. Като мото мога да изведа думите на единия от ръководителите ни Кайл Хейвър, а именно: „Ние сме хората, които трябва да намерят пукнатината в бетона, да посеят в нея семената на промяната и да се погрижат те да поникнат“.


Разговоря
Ралица Господинова

снимка: личен архив

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

Прочети повече за УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, Може би ви е направило впечатление, че от 7 брой на 2015 година „Дунавски новини” е с по-различна визия - променена е хартията на вестника. Това придава по-добър вид на изданието, подоб...

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

Прочети повече за ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ - БЕЛЕНЕ С НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕНИ И ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА Цените на храната, която предлага Детска млечна кухня - Белене, за втора година не са променени. Към момента ежедневно десе...