Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Система за предизвестяване на земетресения и в Белене

До края на годината град Белене се очаква да стане част от „Дунавската трансгранична система за предизвестяване на земетресения”, създадена по проект със същото име, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 година и изпълняван от Националния институт за изследване на емната физика - Румъния и Българска академия на науките - Институт по геодезия геофизика и география, със съдействието на Асоциацията на дунавските общини „Дунав”.

Целта на проекта е създаването на обща мрежа от измервателни уреди и сеизмични станции, инсталирани в градове по поречието на река Дунав, която да подава информация за зараждането на земетресение към отговорните органи до 40 секунди преди земетръсната вълна да достигне другия бряг на реката. Самата мрежа ще бъде изградена с модерна техника и ще позволява много по-бърза обмяна на информация между сеизмичните станции в двете държави, които към момента общуват чрез факс и телефони.

Предвижда се след разрешението на Министерство на вътрешните работи за това, част от тази система (акселерометър и пулт за управление, свързани със системата) да бъде разположена в сградата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Белене.

Петър Стойков, координатор проекти в АДО „Дунав”

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Да опазим реколтата от пожари

Прочети повече за Да опазим реколтата от пожари С повишаване на среднодневните температури се увеличава пожарната опасност. В полето зреят засетите масиви със зърнено-житни култури. В тази връзка уведомяваме всички юридически и физически лица,...

Зрънце любов

Прочети повече за Зрънце любов БДЗП провежда кампанията „Зрънце любов” за подхранване на дивите пойни птици през зимата. Инициативата се реализира от БДЗП за четвърта поредна година. Какво означава зимното подхра...