Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

След редица ремонти ПП "Персина" е обновен

Приключиха строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на сградата на Посетителския център на ПП „Персина“ и ремонт на дребномащабна инфраструктура на територията на парка по проект „Устройство и управление на Природен парк „Персина“. Официалните церемонии по откриването на реконструираните обекти се проведоха на 12 септември, последователно в Посетителския център на ПП „Персина“ и на терен - в местността „Лимана“. Официални гости бяха Директорът на РИОСВ-Плевен - инж. Рени Атанасова, представители на Териториалните поделения на Държавно горско стопанство в градовете Никопол и Свищов, представители на фирмите-изпълнители по проекта и представители на неправителствените организации.
Отремонтираните обекти са: реконструкция на стъкления покрив и дървената фасада на сградата на Посетителския център на ПП „Персина“; възстановени Кътове за отдих в местността „Лимана“, ЗМ „Кайкуша“ и на остров Персин; веломаршрутите на територията на Парка; еко-пътека на остров Магареца; спирка на маршрута с каяци на остров Магареца; ремонт на дървените части на платформите за пеликани на остров Персин и изграждане на малък кей.
Приключилите строително-монтажни работи са част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Устройство и управление на ПП „Персина“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, Процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27, съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C003/10.07.2012 г., сключен между Министерството на околната среда и водите и Дирекция на ПП „Персина“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Фирмата изпълнител на обществената поръчка е „Алумина Елит 2003“ ЕООД - гр. Велико Търново.
„Алумина Елит 2003“ ЕООД

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

С грижа за околната среда

Прочети повече за С грижа за околната среда На 20.11.2012 г. се проведе пресконференция за стартирането на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в Трансграничната област Олт-Белене” - MIS-ETC Code 359. В...

АКАДЕМИК САВА ДЪЛБОКОВ НА 95 ГОДИНИ

Прочети повече за АКАДЕМИК САВА ДЪЛБОКОВ НА 95 ГОДИНИ Героят от антифашистката борба Сава Дълбоков, който почитаме и обичаме, е още тук, между нас и празнува своя юбилей. Роден е на 17.ХІІ.1919 г. в село Овча могила (община Свищов) в земеделско семейс...