Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

След редица ремонти ПП "Персина" е обновен

Приключиха строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на сградата на Посетителския център на ПП „Персина“ и ремонт на дребномащабна инфраструктура на територията на парка по проект „Устройство и управление на Природен парк „Персина“. Официалните церемонии по откриването на реконструираните обекти се проведоха на 12 септември, последователно в Посетителския център на ПП „Персина“ и на терен - в местността „Лимана“. Официални гости бяха Директорът на РИОСВ-Плевен - инж. Рени Атанасова, представители на Териториалните поделения на Държавно горско стопанство в градовете Никопол и Свищов, представители на фирмите-изпълнители по проекта и представители на неправителствените организации.
Отремонтираните обекти са: реконструкция на стъкления покрив и дървената фасада на сградата на Посетителския център на ПП „Персина“; възстановени Кътове за отдих в местността „Лимана“, ЗМ „Кайкуша“ и на остров Персин; веломаршрутите на територията на Парка; еко-пътека на остров Магареца; спирка на маршрута с каяци на остров Магареца; ремонт на дървените части на платформите за пеликани на остров Персин и изграждане на малък кей.
Приключилите строително-монтажни работи са част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Устройство и управление на ПП „Персина“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, Процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27, съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C003/10.07.2012 г., сключен между Министерството на околната среда и водите и Дирекция на ПП „Персина“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Фирмата изпълнител на обществената поръчка е „Алумина Елит 2003“ ЕООД - гр. Велико Търново.
„Алумина Елит 2003“ ЕООД

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Децата на Белене показаха как искат

Прочети повече за Децата на Белене показаха как искат да изглежда брега на Дунав край града им Областна инициатива „Децата в действие сбъдват мечтите си”, която се проведе в рамките на Ден по предприемачество и инициативност за деца от предучилищта възраст в Плевенска област, се ...

Станислав Димитров спечели тазгодиш

Прочети повече за Станислав Димитров спечели тазгодишната кушия в Белене Победител в тазгодишната кушия в Белене стана Станислав Димитров. Той получи Грамота за участие, 50 лева парична награда от Община Белене, зоб за коня и бутилка вино от румънските гости, които праз...