Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Стартира нов проект за асфалтиране на улици и междублокови пространства

На 12 юни в 13.00 часа в сградата на Община Белене, зала № 26, се проведе среща по проект: „Основен ремонт на улици в гр. Белене, с. Деков и с. Бяла вода и изграждане на междублокови пространства в гр. Белене” за подписване на Протоколи (Образец 1 и Образец 2), съгласно Наредба № 3 на МРРБ, с които се стартира реалното изпълнение на строителните дейности.
Проектът е финансиран по Договор № 15/322/00723 от 07.11.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони и е на стойност 1 893 090,36 лв.
За изпълнител на обекта е избран „ОБЕДИНЕНИЕ АВЕС” ДЗЗД - гр. София. Строителният надзор ще се осъществява от ЕТ „Зоя Паскалева” - гр. Плевен, а авторският надзор - от инж. Евгени Христов Василев, инж. Начко Иванов Начев, инж. Цветан Христов Влахов.
Обектите, които ще се изпълняват, са:
1. Реконструкция и изграждане тротоари и междублокови пространства в гр. Белене:
• кв.15 - 184 840 лв.
• кв. 42 - 344 533 лв.
• кв.163 - 42 953 лв.
• кв.164 - 75 275 лв.
• кв. 43 - 94 231 лв.
2. Основен ремонт ул. „Александър Стамболийски” (гр. Белене) - 284 245 лв.
3. Основен ремонт на ул. „Васил Левски” (с. Бяла вода) - 471 234 лв.
4. Изграждане ул. „Люлин” (гр. Белене) - 178 185 лв.
5. Основен ремонт ул. „Странджа” (с. Деков) - 127 444 лв.

Срок на изпълнение - 12.09.2015 г.
Община Белене

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Родова среща

Прочети повече за Родова среща Над 40 души от рода на семейство Стоян и Павунка Енчеви се събраха в местно заведение в Белене на 27 юни. Организатор на събитието е Божидар Расимов. За ДН той сподели, че е започнал организацията ...

Община Белене обявява публичен търг

Прочети повече за Община Белене обявява публичен търг с тайно наддаване Община Белене обявява публичен търг с тайно наддаване за: І. Продажба на общински земеделски имоти в землището на с. Кулина вода, община Белене с ЕКАТТЕ 40573 ІІ. Продажба на общински недвижим ...