Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Успешен сезон за водолюбивите птици на остров Персин

 

Успешно приключи размножителният сезон за водолюбивите птици в блатата на остров Персин. За разлика от миналата година, когато през месец юли влажната зона беше пресъхнала, през 2012 година водното ниво се задържа, което е причина за големия брой водолюбиви птици, които регистрираха екипите на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Дейностите по мониторинга са важна част от дарителския проект на ДПП „Персина”, изпълняван от БДЗП - „Спасяването на Пеликана”.

И през тази година блатата на остров Персин се утвърдиха като един от най-значимите комплекси от влажни зони по поречието на река Дунав. Именно тук успешно отгледаха малките си две двойки неми лебеди, десетки двойки големи и червеноврати гмурци, белооки и кафявоглави потапници. С изключително висока численост за страната се откроиха белобузите рибарки (над 220 двойки) и черновратите гмурци (около 10 двойки). Рибарките гнездят на плаващи гнезда от водна растителност в блатата.

По време на проучването екипите ни наблюдаваха няколкократно един от символите на влажните зони по река Дунав - къдроглавия пеликан. Именно с цел стимулиране към загнездване, през 2010 година бе изградена изкуствена платформа за този световно застрашен вид в блато Песчина, но поради ниското ниво на река Дунав и липсата на вода във влажната зона в началото на месец март и през тази година пеликаните не успяха да „открият” своя нов дом.

Проектът „Спасяването на Пеликана” е класиран на първо място и награден от Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културното наследства на България - 2011. 

Свилен Чешмеджиев, регионален координатор на БДЗП-Свищов

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Три дни празненства за 49 години Бе

Прочети повече за Три дни празненства за 49 години Белене град През 2013 година се навършват 49 години от обявяването на Белене за град. Традицията ще бъде спазена и в първия петък, събота и неделя от месец септември ще празнуваме. За подробности около организ...

Полк. Иван Стоянов: До края на годи

Прочети повече за Полк. Иван Стоянов: До края на годината няма да има освободени военнослужещи от беленското военно формирование   - Господин полковник, след реорганизацията в Българската армия има ли съкратени военнослужещи от беленското военно формирование? - Не може да се каже все още, че има съкратени военно...