Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Център за обществена подкрепа-Белене навърши една година

Една година от създаването си отбеляза Центърът за обществена подкрепа - Белене на 22 юни. Сред гостите на празника бяха Кметът на община Белене Момчил Спасов и общински служители, директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” - Плевен Рени Караиванова и координаторките Павлета Ангелова и Стела Шабанска, гл. експерт от „Закрила на детето” - Плевен Диана Йончева, ръководители и представители на различни институции на територията на Белене, родители и деца, ползватели на Центъра.
Ръководителят на ЦОП - Белене Ваня Карлева посочи, че през 2014 година при капацитет 25 потребители средномесечно, те са отчели 37. За 2015 г. до момента средномесечно потребителите са 62.
„Пожелавам на Центъра да е все така успешен, да се развива и да разширява капацитета си”, каза Кметът на община Белене Момчил Спасов. Той благодари на всички, които по един или друг начин са допринесли за създаването на Центъра и не спести положителната си оценка към ръководителя Ваня Карлева и екипа й. По време на празненството бяха наградени деца, показали най-добри резултати в различни инициативи, организирани в ЦОП - Белене. Свещичките на тортата духна най-малкият ползвател на Центъра - 6-годишният Георги Тодоров. За доброто настроение на децата се погрижиха аниматори.
Центърът за обществена подкрепа - Белене бе открит на 16 юни 2014 г. Той е държавно делегирана дейност, бюджетно звено към Община Белене, на пряко подчинение на Кмета на общината. Намира на ул. „Еп. Евгений Босилков” № 1 (най-източният вход от сградата на ОУ „Васил Левски”). В момента в ЦОП - Белене работят пет специалиста:- ръководител, който работи и с потребители по услугите „Психологическо консултиране и подкрепа” и „Семейно консултиране”, един психолог, един социален работник и двама педагози. На граждански договор бе назначен логопед от началото на месец ноември 2014 г. до края на месец май 2015 г. Услугите, които основно се предлагат в ЦОП - Белене, са: психологическо и семейно консултиране, повишаване на училищната мотивация при риск от отпадане от училище, повишаване на училищната мотивация при обучителни затруднения, социално консултиране и подпомагане на деца и техните родители, обучения по приемна грижа и позитивно родителство. В област Плевен, освен в нашия град, Центрове за обществена подкрепа има в градовете Плевен, Левски, Долна Митрополия и Червен бряг.

Ралица Господинова

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Над 70 милиона лева европейски пари

Прочети повече за Над 70 милиона лева европейски пари за Община Белене до 2012 година - Г-н Спасов, по кои оперативни програми работи в момента Община Белене? - Знаете, че има седем оперативни програми. Общините могат да бъдат ползватели на средства по четири от тях. Община Беле...

Ден на кмета - поставени проблеми и

Прочети повече за Ден на кмета - поставени проблеми и конкретни решения Успешна и работеща практика за организиране на изнесени приемни в населените места, т.н. „Ден на кмета” се проведоха в периода от 4 до 10 юли 2012 г. Сред основните теми, които се откро...