Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Яна Илиева, Секретар на община Белене: В момента в общината само по програми за заетост работят 154 лица

- Г-жо Илиева, какви социални програми изпълнява в момента Община Белене?

- Едната от програмите за заетост, които в момента изпълнява Община Белене, е Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Развитие”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. По нея са обучени и назначени на работа за срок от една година 102 лица. Специалностите, по които са обучени тези лица, са: градинар, работник-строителство, работник-поддръжка пътища, водопроводчик, работник-поддръжка сгради, техник-екология и техник-електрически системи.

Другите социални програми, по които работим, са Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” и Регионална програма за заетост, финансирани от Агенцията по заетостта. По тях имаме назначени 22 лица за срок от 6 месеца. Насочени са към изпълнение на комунални дейности и почистване на археологическите разкопки.

За работещите по тези програми Общината осигурява средства за материали за работа, инструменти и работно облекло, а финансиращият орган осигурява средства за възнаграждения и осигурителни вноски.

- Значи въпреки трудностите, които са в цялата страна, успявате да разкривате нови работни места в общината!

- Да, в момента в общината само по програми за заетост работят 154 лица. Въпреки трудностите и липсата на финансови средства, Общината ще продължи да осигурява работни места по различни програми за заетост. За съжаление, през последните една-две години непрекъснато се увеличава броят на безработните и оттам - желаещите да работят по тези програми. Разбираемо е обаче, че не е възможно за всички да бъдат осигурени работни места по тези програми.

- Продължавате ли работа по "Обществена трапезария" и на колко души се осигурява обяд?

- И през тази година Община Белене ще предоставя услугата „Обществена трапезария”, финансирана от фонд „Социална закрила” на Министерството на труда и социалната политика. Проектът на община Белене е подаден в социалното министерство и очакваме да бъде одобрен за 31 потребители за срок от 15 октомври тази година до 30 април 2013 г. За този период от време потребителите ще получават топла храна, която ще им бъде доставяна по домовете. Кандидатите, отговарящи на условията за ползване на тази услуга, стават все повече, но тъй като възможностите са ограничени, през тази година е възможно да включим повече потребители, но за по-кратък срок. Това ще зависи от броя на желаещите да ползват услугата.

- А от услугата "Социален асистент" могат ли да се възползват жителите на Белене?

- В момента към Общината са назначени 30 лични асистенти, които обслужват 32 потребители. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Срокът на проекта е удължен до края на 2012 година. За следващата 2013 г. сме предвидили проект за финансиране на 40 лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, които да обслужват 60 потребители (самотни хора, възрастни, инвалиди и социално слаби), отговарящи на изискванията.

Разговаря Ралица Господинов

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Шести сезон на археологическите раз

Прочети повече за Шести сезон на археологическите разкопки в Белене Стартираха археологическите разкопки на античния кастел Димум - митническа, търговска и пътна станция, която се намира на територията на съвременния град Белене. В дейностите са ангажирани 20 младе...

Всичко, което трябва да знаеш за АЕ

Прочети повече за Всичко, което трябва да знаеш за АЕЦ Белене - задължително за всеки гражданин Тази статия ми коства изключително много. Надявам се да отделите малко време, за да се запознаете с нещата, за да не кажете после, че нямате информация. Благодаря ви! АЕЦ Белене, определ...