Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Съобщение

Прочети повече за Съобщение Община Белене уведомява всички граждани, че съгласно § 127, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗР към З...

Приемна за информация за различни с

Прочети повече за Приемна за информация за различни социални услуги Във връзка с изпълнение на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект с регистрационен № BG051PO001-5.1.04-0161-С0001 „СВЕТЪЛ ЛЪЧ” на стойност 197 944,20 лв., финан...

120 години читалище

Прочети повече за 120 години читалище Читалище "Христо Ботев - 1892" ще отпразнува своята 120 годишнина със следната програма: 30.10.2012 г. от 18:30 ч. в салона на читалището. 31.10.2012 г. от 14:00 ч. Парад на "...