Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

полк. Росен Арабаджиев

полк. Росен Арабаджиев, командир на ВФ 28880: „ПРИЕМАМ НОВИЯ ПОСТ, КОЙТО ЗАЕМАМ, ПО-СКОРО КАТО ЕДНО ГОЛЯМО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО”

На 25 септември на тържествен ритуал заместник-командирът на 55-ти инженерен полк подполковник Росен Арабаджиев официално пое командването на полка и бе повишен в звание „Полковник”. Пагоните на новия командир връчи заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Любчо Тодоров пред личния състав на формированието.
Полковник Росен Йосифов Арабаджиев е роден на 17.09.1968 г. в град Белене.
Образование:
- ВНВУ „Васил Левски”, специалност „Инженерни войски - пътно строителство и мостове” - 1991 г.
- Военна академия „Г. С. Раковски”, специалност „Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от инженерни войски” - 2001 г.
Завършени курсове:
- „Специалист по военна стандартизация” - Военна академия „Г. С. Раковски” - 2005 г.
- Стратегически курс - Военна академия „Г. С. Раковски” - 2012 г.
Участие в мисии:
- ISAF - Афганистан - 2014 г.
Владее английски и руски език.
Семейно положение: Женен, с едно дете

- Г-н полковник, как приемате новия пост, който вече заемате?
- Традиционният отговор на такъв въпрос би следвало да бъде, че го приемам като отговорност, но това не е така. В живота на всеки има редица отговорности - в работата, в семейството, в социалния живот, така че човек не може да избяга от тях.
За мен движещата сила в живота на човек са предизвикателствата. Тяхното преодоляване определя израстването ни като личности - във всички аспекти по смисъла на това. И колкото са повече и по-големи предизвикателствата, толкова е по-голямо и удовлетворението от това, че си сътворил и оставил нещо след себе си, че си бил полезен за другите и за обществото, като цяло. Така че приемам новия пост, който заемам, по-скоро като едно голямо предизвикателство. Преодоляването му е свързано със спечелването на доверието на хората, защото това е в основата на работата в екип - доверието. Имал съм възможност да видя как работят колегите от коалиционните партньори в екип и голямото ми желание е да постигна и аз същото с моите подчинени. От друга страна, назначаването ми за командир на военно формирование 28880 е изключително задължаващо, тъй като в многогодишната му история аз съм първият беленчанин, назначен за командир, и нямам право да подведа хората или да правя грешки.
- Какви са най-неотложните задачи, които стоят пред вас и пред военно формирование 28880 - Белене?
- Задачите, стоящи пред нас, са винаги срочни и неотложни. Те произтичат от трите мисии, които Въоръжените сили на Република България изпълняват: „Отбрана”, „Подкрепа на международния мир и сигурност” и „Принос към националната сигурност в мирно време”.
Основно вниманието ни е насочено към повишаване на подготовката на формированието, воденето на качествен и ефективен учебен процес, поддържането на отбранителните продукти в добро състояние, непрекъсната готовност на модулните формирования за преодоляване и ликвидиране на последствията от бедствия и аварии и подпомагане на населението. Много от моите момчета и момичета са участвали в мисии зад граница, където са се представяли достойно и са защитавали националните интереси на България. А за професионализма на хората, открили и обезвредили огромно количество невзривени боеприпаси, просто няма какво да се коментира. Всичко това е следствие на тяхната отлична професионална подготовка и аз се надявам, че то ще продължи да е така, благодарение на доверието, изграждащо се между мен и тях.
Разговаря
Ралица Господинова,
гл. редактор на в-к „Дунавски новини”

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

полк. Росен Арабаджиев

Прочети повече за полк. Росен Арабаджиев полк. Росен Арабаджиев, командир на ВФ 28880: „ПРИЕМАМ НОВИЯ ПОСТ, КОЙТО ЗАЕМАМ, ПО-СКОРО КАТО ЕДНО ГОЛЯМО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО” На 25 септември на тържествен ритуал заместник-команди...

Фондация „Устойчиво бъдеще”

Прочети повече за Фондация „Устойчиво бъдеще” Фондация „Устойчиво бъдеще” е нова и амбициозна неправителствена организация в Белене. От началото на 2014 г. тя работи в обществена полза, с основна цел да подкрепя устойчивото развити...