Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Проект "Обществени трапезарии" - 2012/2013

На територията на община Белене отново стартира национален проект „Обществени трапезарии”, който ще обхване периода 1 октомври 2012 година - 30 април 2013 година. Целта е през тежкия зимен период да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението.

Комисия, сформирана със Заповед на Кмета на община Белене, извърши подбор на 31 бенефициента от следните целеви групи:

лица и семейства на месечно подпомагане с доход, по-нисък от диференцирания минимален доход (145,00 лв.);

лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии;

скитащи и бездомни лица и деца.

Община Белене, като доставчик на социалната услуга „Обществени трапезарии”, е спечелила конкурс, обявен от МТСП през 2009 година. Реализирането на дейностите по проекта  се мониторират от Министерството на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила” и Агенцията за социално подпомагане.

Финансирането на услугата за едно лице е 2,20 лв./ден и включва: топла храна за обяд - супа, основно ястие и хляб, както и други режийни разходи на доставчика (за транспорт, ел. енергия и др.).

Предоставянето на храна е безвъзмездно и се осъществява при спазване на българското законодателство и изискванията на програмата.

Община Белене предоставя „топъл обяд” на 31 лица, както следва: 21 лица от град Белене и 10 лица от населените места (по 2 за кметство).

Храната се сервира/раздава от гише на Домашен социален патронаж - Белене, съобразно санитарните и хигиенни изисквания на РЗИ.

Подпомаганите имат право да изберат да се хранят в столовата на Домашен социален патронаж-Белене или да вземат приготвената храна за вкъщи, в съдове за еднократна употреба. В кметствата храната се доставя едновременно с храната на патронираните от Домашен социален патронаж-Белене.

Обществената трапезария работи в присъствените работни дни на седмицата и раздава храната от 11.30 до 14.00 часа.

Анна Несторова, гл. експерт „Здравни и социални дейности, трудова заетост” при Община Белене

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Национален ученически конкурс "Посл

Прочети повече за Национален ученически конкурс "Посланици на здравето" Шестокласниците от ОУ „Васил Левски” - гр. Белене спечелиха участие в Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” към Министерство на здравеопазването. Работното з...

За работата на Община Белене при сн

Прочети повече за За работата на Община Белене при снегопочистване Община Белене информира гражданите, че е проведена среща с изпълнителите по договорите за зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2015/2016 г. Обсъдена е готовността на фирмите-изпълнители, нач...