Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Проект "Обществени трапезарии" - 2012/2013

На територията на община Белене отново стартира национален проект „Обществени трапезарии”, който ще обхване периода 1 октомври 2012 година - 30 април 2013 година. Целта е през тежкия зимен период да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението.

Комисия, сформирана със Заповед на Кмета на община Белене, извърши подбор на 31 бенефициента от следните целеви групи:

лица и семейства на месечно подпомагане с доход, по-нисък от диференцирания минимален доход (145,00 лв.);

лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии;

скитащи и бездомни лица и деца.

Община Белене, като доставчик на социалната услуга „Обществени трапезарии”, е спечелила конкурс, обявен от МТСП през 2009 година. Реализирането на дейностите по проекта  се мониторират от Министерството на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила” и Агенцията за социално подпомагане.

Финансирането на услугата за едно лице е 2,20 лв./ден и включва: топла храна за обяд - супа, основно ястие и хляб, както и други режийни разходи на доставчика (за транспорт, ел. енергия и др.).

Предоставянето на храна е безвъзмездно и се осъществява при спазване на българското законодателство и изискванията на програмата.

Община Белене предоставя „топъл обяд” на 31 лица, както следва: 21 лица от град Белене и 10 лица от населените места (по 2 за кметство).

Храната се сервира/раздава от гише на Домашен социален патронаж - Белене, съобразно санитарните и хигиенни изисквания на РЗИ.

Подпомаганите имат право да изберат да се хранят в столовата на Домашен социален патронаж-Белене или да вземат приготвената храна за вкъщи, в съдове за еднократна употреба. В кметствата храната се доставя едновременно с храната на патронираните от Домашен социален патронаж-Белене.

Обществената трапезария работи в присъствените работни дни на седмицата и раздава храната от 11.30 до 14.00 часа.

Анна Несторова, гл. експерт „Здравни и социални дейности, трудова заетост” при Община Белене

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Най-съвременен препарат против зале

Прочети повече за Най-съвременен препарат против заледяване и хлъзгане за пешеходните зони в Белене Иванка Куркова, началник-отдел „Екология, озеленяване и чистота” в Община Белене: „ПРИ СНЕГОВАЛЕЖ С НАТРУПВАНЕ НАД 10 см ТЕХНИКАТА СЕ ПРИВЕЖДА В ДЕЙСТВИЕ” Тази зима пеше...

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

Прочети повече за УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, Може би ви е направило впечатление, че от 7 брой на 2015 година „Дунавски новини” е с по-различна визия - променена е хартията на вестника. Това придава по-добър вид на изданието, подоб...