Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Време за данъци и такси

Община Белене, отдел "Местни данъци и такси", напомня на жителите на общината, че 31 октомври е крайният срок за плащането на втората вноска на следните данъци и такси:

- данък върху недвицими имоти

- данъв върху моторно предвозно средство

- данък за битови отпадъци

Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Работно време на отдела
от 8:00 до 12:00 часа
от 13:00 до 18:00 часа

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

Белене в очакване на Коледа и Нова

Прочети повече за Белене в очакване на Коледа и Нова година /Галерия/ Снимки: Момчил Спасов - Моята кауза е Белене                   ...

НЧ "Христо Ботев - 1892" обновено

Прочети повече за НЧ "Христо Ботев - 1892" обновено На 21 май от 11.00 часа в сградата на Община Белене, зала № 26, се проведе среща на всички участници, ангажирани в процеса на изпълнение на дейностите по проект „Подобряване на енергийната еф...