Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

120 години читалище в Белене

 

Читалището винаги е било, е и ще продължи да бъде притегателен културен център. То създава, опазва и разпространява духовните ценности, развива творческите заложби и задоволява културните потребности на населението в град Белене. В следващите редове ще се опитам да предам част от историята му, което през 2012 година чества 120-тия си рожден ден. Тази годишнина е повод за гордост на всеки беленчанин. Затова, позволете ми да ви честитя и нека заедно направим така, че да го има читалището в нашия град - днес и за бъдещите поколения!

Първо читалище

На 15 януари 1892 година, под ръководството на учителя Павел Р. Попов, група беленчани обсъждат какво да се основе за просветата на жителите в Белене - Научно дружество, Читалище или Библиотека. На 18 януари 1892 година се провежда второ събрание, което определя комисия, която да избере една от двете просветни форми: Читалище или Публична библиотека. На 21 януари 1892 година се учредява публична библиотека с името “Цар Симеон” и се приема правилник. На 26 януари същата година се избира Настоятелство в състав: Председател: Павел Р. Попов - учител; Секретар: П. Т. Иванов - писар; Касиер: Иван П. Йорданов.

Второ читалище

През 1906 година, по инициатива  на Карл Д. Раев - свещеник при църквата “Св. Богородица”, се създава с двадесет членове-основатели второто читалище „Св. Св. Кирил и Методий”, което съществува само две години.

Трето читалище

На 8 септември 1919 година се основава за трети път читалище в Белене с наименованието “Българо-католическо самообразователно и просветно дружество Епископ Филип Станиславов”. Първи председател на дружеството е Павел П. Връдов.

Въздържателна дейност

По инициатива на Джено Михайлов се открива въздържателна група при читалището през 1929 година със секретар Алекси К. Алексиев. Година по-късно групата се закрива и се основава Гражданско неутрално въздържателно дружество “Трезва мисъл”, с председател Павел Връдов и секретар-касиер Алекси К. Алексиев. Това става отново под дейното ръководство на Джено Михайлов. Така през 1930 година се оформя самостоятелно въздържателно дружество “Трезва мисъл”.

Читалищни фондове

В началото на 30-те години на XX век със средства от фонд “Разхубавяване на селото” при читалище “Епископ Филип Станиславов” са доставени 4 000 черничеви дървета, които се засаждат по улиците на с. Белене за подпомагане на бубохранителите и озеленяване на селището. Към читалището са съществували и други фондове: Фонд “Кооперативен строеж на читалище”; Фонд “Подпомагане бедни ученици” (за средношколци); Фонд “Покупка на кино”. Средствата на тези фондове към края на 1945 година възлизат общо на 300 000 лв.

Първи актьори

Първите представления през 30-те години на ХХ век се изнасят в училищна стая. Чиновете се ползват за сцена, на която за завеса се поставят домашни черги.

Кино

През 1946 година читалището в с. Белене се сдобива със собствен комбинат (агрегат) - мотор и динамо за електрическо осветление на територията на салона, с което се улеснява изнасянето на театрални представления и става възможно набавянето на киноапарат.

Четвърто читалище „Христо Ботев”

По предложение на Джено Михайлов - председател на беленското читалище “Филип Станиславов”, през 1953 година то се преименува в “Христо Ботев”. Мотивът е, че Христо Ботев е писал за Белене и дори е идвал в селото.

През същата година се основава Детска музикална школа към читалището по инициатива на ветеринарния лекар Д-р Иван Койчев. Първите учители по музика били Луция Плачкова (пиано) и Розен Панов (акордеон).

През декември 1956 година по инициатива на Николай Ив. Пътов, Петър Тонев, Антон Добранов и други при читалището се създава музейна сбирка. Естрадно-сатиричният състав с ръководител Петър Тонев през 1958 година става отличник в околийското първенство на сатиричната самодейност и е награден с грамота.

За активна творческа дейност през 1959 година читалище “Христо Ботев” е обявено за “Образцово” от Върховния читалищен съвет и наградено с грамота.

На 4 февруари 1964 година читалището на Белене се премества в новата си собствена сграда, основите на която са поставени на 6 май 1959 година. Читалищната библиотека има 2 080 читатели.

На 4 февруари 1974 година за първи път се откриват  “Театрални празници - Белене - 74”, с участието на съставите-окръжни първенци. През месец май на същата година смесеният хор на читалище “Христо Ботев” - Белене става лауреат и носител на бронзов медал на IV Републикански фестивал във Варна.

Пето читалище „Христо Ботев-97”

На 13 февруари 1997 година се учредява от Общото събрание (126) души читалище „Христо Ботев-97”. То е регистрирано, съгласно Закона за народните читалища, като юридическо лице с нестопанска цел, с решение № 226/22.05.1997 г. на Окръжен съд гр. Плевен. Ръководен орган на читалище “Христо Ботев-97” е Настоятелството, състоящо се от 7 члена.

Народно читалище “Христо Ботев-97” разполага със собствена сграда, концертен и кино салон с 450 места, административни кабинети и репетиционни зали, библиотеки с над 66 000 тома библиотечни единици: отдел Възрастни с две читални и книгохранилище и Детски отдел с читалня, зала на приказката и книгохранилище.

Към него съществуват самодейни състави, групи, кръжоци и индивидуални изпълнители: ФА „Димум”; Състав за изворен фолклор; Група за народни песни; Група за стари градски песни; Мъжка вокална група; Театрална група “Беларт”; Детска музикална школа; Школа за народни танци; Кръжок “Млад краевед”; “Млад любител на книгата” и други. Всички те заемат призови места при участията си в национални фестивали и събори. Фолклорните ни танцови състави разнесоха славата на българския фолклор и зад граница: Италия, Холандия, Франция, Унгария, Румъния, Турция. През неговите школи са преминали стотици беленчани от различни поколения. НЧ “Христо Ботев-97” кандидатства пред донорски организации, спечели и успешно реализира различни проекти. Като член на Асоциация Съвременни читалища, НЧ “Христо Ботев-97” е лицензирано към Националната агенция по професионално образование и обучение и извършва информационно- обучителна дейност.

През 2008 година е положено началото на нов съвместен проект между Министерството на културата и ПРООН - „Глобални библиотеки - България”. В проекта участва и нашето читалище. През 2009 година бе основана Сватбена агенция - Белене, която предлага цялостна организация на тържества - сватби, партита, рождени дни, както и аранжиране на ресторанти и хотели за коледни, новогодишни празници и други поводи. Организираме празнични събития в общините Белене, Свищов и Никопол.

Шесто читалище „Христо Ботев-1892”

На 18.03.2010 година на проведеното Отчетно-изборно събрание бе обявена промяната в името на НЧ „Христо Ботев-97”. Съгласно Закона за народните читалища, читалището носи името НЧ „Христо Ботев-1892”.

През лятото на 2012 година НЧ „Христо Ботев-1892” организира Лятна занималня за ученици в предучилищна възраст и начален курс. С много любов и внимание част от екипа на читалището предложи различни дейности за малчуганите, свързани със спорта, вълшебния свят на приказките, музиката и ръчния труд. Обикаляйки Белене, малките палавници го опознаха и обикнаха.

Историята на беленското читалище няма да свърши дотук. В това съм напълно убедена. Ние ще продължим да я дописваме, да се стремим да го правим желано и актуално на времето, в което живеем, за да го има и след нас.

Цветана Врайкова, председател на НЧ „Христо Ботев-1982”

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!

След редица ремонти ПП "Персина" е

Прочети повече за След редица ремонти ПП "Персина" е обновен Приключиха строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на сградата на Посетителския център на ПП „Персина“ и ремонт на дребномащабна инфраструктура на територията на парк...

Йорданов ден в Белене 2013 (видео)

Прочети повече за Йорданов ден в Белене 2013 (видео) Изключително голям интерес имаше тази година за традиционното вадене на Кръста от студените води на река Дунав. Пожелаваме на всички много здраве и щастие!      Смел...